Struktura serwisu

Struktura serwisu

 

Struktura serwisu podzielona jest na 4 główne segmenty, które kryją pod sobą rozbudowane narzędzia do prowadzenia stron internetowych.


Są to: Strony, Bloki, Witryny, AranżacjeKażdy z tych elementów prowadzi do kolejnych funkcjonalności. Jakie możliwości konfiguracji oraz które elementy można dostosować do własnych potrzeb?

Strony

Ten sektor daje ogromne możliwości modyfikacji i indywidualnej konfiguracji poszczególnych elementów serwisu. Za jego pośrednictwem administrator oraz wszystkie uprawnione osoby otrzymują dostęp do następujących parametrów.

 • Panel główny - jest centralnym widokiem podczas edycji. Umożliwia przejście do poszczególnych narzędzi. Dzięki temu, że są zlokalizowane w jednym miejscu, można łatwo przemieszczać się pomiędzy nimi i dokonywać szybkich działań na różnych płaszczyznach.
 • Nawigowanie - analogicznie do panelu głównego ułatwia przemieszczanie się pomiędzy wybranymi funkcjami.
 • Główny interfejs - posiada funkcje ułatwiające korzystanie z generatora. Oznacza to, że za pomocą menu rozwijanego, zlokalizowanego po lewej stronie, użytkownik ma możliwość przetestowania wyglądu witryny w przypadku przyszłego wyświetlania jej na różnych urządzeniach mobilnych. Biorąc pod uwagę tendencje obecnego rynku internetowego, który coraz bardziej przenosi się na urządzenia mobilne, funkcja ta jest szczególnie istotna.
 • Zarządzanie regionami - umożliwia bezpośrednią edycję wybranych elementów strony. Zapewnia szybkie i sprawne zarządzanie poszczególnymi blokami.
 • Konfiguracja - służy do ustalenia parametrów oraz przeznaczenia danego elementu strony (artykułu podstrony itp.).
 • Metadane – to jeden z najważniejszych parametrów. Umożliwia optymalizację oraz właściwe pozycjonowanie strony. Szczególnie istotny parametr z punktu widzenia marketingu internetowego.
 • Parametry strony - służą do zarządzania artykułami na stronie.
 • Poziom i zakres uprawnień - ten sektor pozwala na precyzowanie, jakie czynności mogą być wykonywane przez poszczególne osoby z dostępem do panelu strony. Określa także jakie dane mogą zobaczyć tylko upoważnieni.

Bloki

Sekcja stworzona do zarządzania poszczególnymi blokami. Dzięki wbudowanej wyszukiwarce praca na określonych elementach strony jest znacznie ułatwiona. Umożliwia ona m.in.:

 • filtrowanie za sprawą rodzaju systemu,
 • filtrowanie wpisów ze względu na wykorzystywany język,
 • ograniczenie bloków do tych, które przynależą do określonego ich rodzaju.

Każdy z bloków można dowolnie modyfikować pod dany portal. Możliwe jest dodawanie kolejnych elementów, szybkie usuwanie czy modyfikacje w obrębie jednego wybranego elementu, lub kilku na raz (z tego samego rodzaju).

 

Więcej szczegółów można zobaczyć w wersji DEMO.

Chcę zobaczyć DEMO

 

Aranżacje i witryny

To miejsce, w którym można sprawdzić układ oraz zobaczyć wizualizację tworzonej, czy edytowanej strony, jeszcze przed publikacją. Graficzny interfejs pozwala na modyfikacje z bieżącym podglądem zmian. Aranżacje oferują możliwość edycji układu regionów w ramach widoku. Wprowadzane zmiany są natychmiast zatwierdzane po wybraniu odpowiedniej wartości.

System Edito CMS przewiduje opcje posiadania wielu witryn jednocześnie, a ta sekcja służy zarządzaniu nimi. Umożliwia m.in. szybką zmianę statusu wybranej witryny. Oczywiście, tak jak na każdym poziomie, można też je edytować oraz dowolnie dodawać i usuwać.

Sektor ten posiada również funkcje do zarządzania Metadanymi oraz uprawnieniami. Dzięki nim otrzymujemy możliwość optymalizacji i skutecznej pracy na portalach internetowych.

...dokładnie to, czego potrzebujesz

Intuicyjna obsługa, wsparcie dla personalizacji, omnichannel i mobile. Edito CMS spełnia potrzeby i oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów.

 

API otwarte na integracje i łatwość rozbudowy o kolejne moduły dedykowane sprawiają, że Edito CMS to dokładnie to, czego potrzebujesz.

 

 

Aplikacje dedykowane

Nasze realizacje

Klienci o nas

 • Współpracę z Ideo oceniamy bardzo dobrze, a wdrożone przez firmę rozwiązania traktujemy jako w pełni odpowiadające naszym potrzebom.
  MACIEJ KOWALEWSKI, Szef Marketingu thyssenkrupp Materials Poland
 • Portal spełnia nasze oczekiwania, stanowiąc jednoczenie spójny element strategii biznesowej naszej firmy. Uważamy firmę Ideo za rzetelnego kontrahenta i godnego polecenia partnera biznesowego.
  SONIA KONDRATOWICZ, Dyrektor ds. Cyfrowego Rozwoju Biznesu, Medicover Polska
 • Firma Ideo wykazała się sumiennością i profesjonalizmem podczas wszystkich etapów współpracy.
  KAMIL KIRKER, Członek Zarządu Farmacol

Jak możemy Ci pomóc?

Jak możemy ci pomóc?

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ideo Sp. z o. o., w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z

klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Ideo Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ideo Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-234), przy ul. Nad Przyrwą 13.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem odo@ideo.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust 1 lit. b oraz lit. f RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do odpowiedzi na korespondencję, a w przypadku, gdy na jej podstawie zostanie wszczęta procedura ofertowania i/lub zawarta umowa na wykonanie usług, wówczas przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO).
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, [jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem].
 7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych, nie będzie możliwa odpowiedź w sprawie opisanej przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.