E-learning

E-learning

 

To kolejne narzędzie, które w znaczny sposób pomaga w komunikacji firmowej. Platforma e-learningowa powstaje jako oddzielna strona www lub sekcja serwisu w subdomenie. Umieszczane są na niej materiały szkoleniowe, które udostępniane zostają przez administratora platformy użytkownikom (kursantom), z uwzględnieniem odpowiednich grup, czy wyznaczeniem obszarów dostępu.

 

Co możemy stworzyć dzięki Edito e-learning?

E-nauczanie to coraz bardziej popularna metoda szkolenia pracowników, kontrahentów, a nawet klientów firmy. Platforma Edito umożliwia stworzenie własnej platformy do nauczania zdalnego oraz tworzenia kursów online, a panel administracyjny pozwala na intuicyjne zarządzanie serwisem.

Platformy e-learningowe znajdują swoje zastosowanie zarówno w instytucjach edukacyjnych, jak i w przedsiębiorstwach.

Główne moduły platformy e-learningowej:

 • Użytkownicy - jeden z bardziej rozbudowanych modułów. Umożliwia zakładanie kont administratorom, wykładowcom oraz kursantom. Moduł daje również możliwość organizowania dostępu do zasobów wiedzy poprzez przydzielenie odpowiednich uprawnień lub powiązanie z konkretnym zasobem.
 • Kursy - moduł służy do organizacji kursów w ramach platformy. Administrator może tworzyć wiele kursów w strukturze i przypisywać do nich odpowiednich wykładowców i kursantów. Kursy dodatkowo mogą być dzielone na działy tematyczne w celu zachowania przejrzystości struktury.
 • Lekcje - podstawowy moduł, służący do zamieszczania materiału edukacyjnego w dowolnej formie, na jaką pozwalają technologie internetowe: tekst, grafika, obrazy, animacja, wideo, audio, pliki do pobrania.
 • Testy - moduł służący do weryfikacji wiedzy kursantów w dwóch celach:
  • test sprawdzający zrozumienie przerobionego materiału - np. w postaci krótkiej ankiety weryfikującej wiedzę po każdej lekcji. Test tego typu pokazuje po udzieleniu odpowiedzi, która jest prawidłowa;
  • test egzaminacyjny - weryfikuje wiedzę zdobytą podczas kursu lub jednego z jego działów. Test taki może być przeprowadzony na czas lub bez limitu czasu. Dane zapisywane są po każdej odpowiedzi, więc nawet po awarii kursant możne powrócić do ostatnio wypełnianego pytania bez utraty dotychczasowych odpowiedzi.

Zobacz jakie realizacje wykonaliśmy dla naszych klientów.

Zobacz realizacje

Co jeszcze warto wiedzieć o Edito E-learning?

 

Aplikacja Edito e-learning może być integrowana z pozostałymi systemami, np. Edito www, Edito portal lub Edito intranet.

Więcej informacji o ofercie konsultingowej, pomocy w przygotowaniu materiałów szkoleniowych oraz o zaletach e-learningu można znaleźć w dziale E-learning na www.ideo.pl.

 

Zobacz więcej

empik_t_3,pIyF3WyUsVqo.png

...dokładnie to, czego potrzebujesz

Intuicyjna obsługa, wsparcie dla personalizacji, omnichannel i mobile. Edito CMS spełnia potrzeby i oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów.

 

API otwarte na integracje i łatwość rozbudowy o kolejne moduły dedykowane sprawiają, że Edito CMS to dokładnie to, czego potrzebujesz.

 

 

Aplikacje dedykowane

Nasze realizacje

Sprawdź jak działa Edito CMS

 

Zobacz DEMO systemu

edito-mockup-light-laptop-webp

Klienci o nas

 • Współpracę z Ideo oceniamy bardzo dobrze, a wdrożone przez firmę rozwiązania traktujemy jako w pełni odpowiadające naszym potrzebom.
  MACIEJ KOWALEWSKI, Szef Marketingu thyssenkrupp Materials Poland
 • Portal spełnia nasze oczekiwania, stanowiąc jednoczenie spójny element strategii biznesowej naszej firmy. Uważamy firmę Ideo za rzetelnego kontrahenta i godnego polecenia partnera biznesowego.
  SONIA KONDRATOWICZ, Dyrektor ds. Cyfrowego Rozwoju Biznesu, Medicover Polska
 • Firma Ideo wykazała się sumiennością i profesjonalizmem podczas wszystkich etapów współpracy.
  KAMIL KIRKER, Członek Zarządu Farmacol

Jak możemy Ci pomóc?

Jak możemy ci pomóc?

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ideo Sp. z o. o., w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z

klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Ideo Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ideo Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-234), przy ul. Nad Przyrwą 13.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem odo@ideo.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust 1 lit. b oraz lit. f RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do odpowiedzi na korespondencję, a w przypadku, gdy na jej podstawie zostanie wszczęta procedura ofertowania i/lub zawarta umowa na wykonanie usług, wówczas przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO).
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, [jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem].
 7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych, nie będzie możliwa odpowiedź w sprawie opisanej przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.