System sprzedażowy dla Barlinek S.A.

System sprzedażowy dla Barlinek S.A.

Wdrożenie platformy B2B automatyzującej działania handlowe, realizowane pomiędzy Barlinkiem, a jednostkami sieci sprzedaży.

BARLINEK S.A. jest jednym największych oraz najbardziej rozpoznawalnym polskim producentem podłóg drewnianych. Firma posiada ogromne doświadczenie w branży przemysłu drzewnego sięgające 150 lat. W chwili obecnej sprzedaż podłóg prowadzona jest w 75 krajach na sześciu kontynentach. Głównym atrybutem firmy jest Deska Barlinecka określana w Europie zwrotem „engineered wood”. Producent w swojej ofercie posiada również podłogi specjalistyczne Barkiet Sport wykorzystywane w branży sportowej.

 

 

Zadania i cele

 

Głównym założeniem projektu było wdrożenie platformy B2B automatyzującej działania handlowe realizowane pomiędzy Barlinkiem, a jednostkami sieci sprzedaży znajdującymi się na rynkach zagranicznych.

 

 

 

Wdrożenie platformy obejmowało również jej integrację z systemem IFS zawierającym katalogi produktów, zamówienia oraz strukturę sieci sprzedaży.

 

 

 

System sprzedażowy zapewnia skuteczną obsługę całego procesu zamawiania produktów. Każda sieć sprzedaży posiada dedykowany dla niej katalog produktów, który może przeglądać, sprawdzać dostępność towaru, a także złożyć zamówienie. Ponadto handlowcy mogą tworzyć oraz drukować oferty dla Klientów, z możliwością przekształcenia ich w zamówienie.

 

W systemie znajdują się różne warianty dotyczące funkcji dostępnych dla poszczególnych użytkowników. Umożliwia to modelowanie danych oraz dostępnych elementów w systemie osobno dla handlowców, dealerów, sprzedawców lub dyrektorów sprzedaży. Z wdrożonego modułu raportowego mogą korzystać, np. tylko przedstawiciele handlowi, dealerzy oraz dyrektorzy.

 

Dodatkowo na platformie B2B został wdrożony program lojalnościowy, który umożliwia przyznawanie punktów za zarejestrowaną sprzedaż.

 

System został wyposażony w moduł dotyczący komunikatów, który umożliwia zamieszczanie informacji dla sieci sprzedaży z podziałem na konkretne rynki i punkty sprzedaży. Kolejnym elementem dostępnym na platformie jest moduł reklamacji pozwalający na rejestrowanie zgłoszeń reklamacyjnych Klientów.

 

W chwili obecnej system działa na terenie rynku ukraińskiego, rumuńskiego oraz rosyjskiego.

 

Główne korzyści dla klienta

 

 • Usprawnienie procesu zamówień,
 • Obniżenie czasu potrzebnego do przygotowania i przekazania zamówienia,
 • Umożliwienie przygotowywania ofert w systemie,
 • Historia zamówień,
 • System obsługujący wiele rynków o różnym schemacie sprzedaży.

 

Klienci o nas

 • Współpracę z Ideo oceniamy bardzo dobrze, a wdrożone przez firmę rozwiązania traktujemy jako w pełni odpowiadające naszym potrzebom.
  MACIEJ KOWALEWSKI, Szef Marketingu thyssenkrupp Materials Poland
 • Portal spełnia nasze oczekiwania, stanowiąc jednoczenie spójny element strategii biznesowej naszej firmy. Uważamy firmę Ideo za rzetelnego kontrahenta i godnego polecenia partnera biznesowego.
  SONIA KONDRATOWICZ, Dyrektor ds. Cyfrowego Rozwoju Biznesu, Medicover Polska
 • Firma Ideo wykazała się sumiennością i profesjonalizmem podczas wszystkich etapów współpracy.
  KAMIL KIRKER, Członek Zarządu Farmacol

Jak możemy Ci pomóc?

Jak możemy ci pomóc?

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ideo Sp. z o. o., w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z

klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Ideo Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ideo Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-234), przy ul. Nad Przyrwą 13.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem odo@ideo.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust 1 lit. b oraz lit. f RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do odpowiedzi na korespondencję, a w przypadku, gdy na jej podstawie zostanie wszczęta procedura ofertowania i/lub zawarta umowa na wykonanie usług, wówczas przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO).
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, [jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem].
 7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych, nie będzie możliwa odpowiedź w sprawie opisanej przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.