Aplikacje dedykowane

Aplikacje dedykowane

 

Nasza bogata oferta Edito obejmuje również aplikacje dedykowane dla firm, których potrzeby i złożoność systemu znacznie odbiega od standardowych rozwiązań. Dzięki naszym autorskim rozwiązaniom jesteśmy w stanie spełnić wszystkie wymagania naszych Klientów.

Odpowiednia modyfikacja naszego systemu oraz wzbogacenie go o dodatkowe moduły pozwala na doprecyzowanie specyfiki technicznej do wymogów naszego zleceniodawcy. Zapewnia korzyści z wdrożenia integracji systemów oraz minimalizuje koszty obsługi.

Proces wdrożenia aplikacji dedykowanych

Ważnym elementem tego procesu jest analiza oraz planowanie. Na podstawie tych informacji powstanie system, który ma spełniać określoną funkcję. Proces tworzenia aplikacji dedykowanej można zatem podzielić na 3 najważniejsze etapy.

Sprawdź, jak wygląda w rzeczywistości realizacja aplikacji dedykowanej przy pomocy systemu Edito CMS. Zobacz projekty dla czołowych marek.

Wdrożenie dedykowane

Etapy wdrożenia aplikacji
 • Analiza

  Potrzeb klienta

 • Projekt

  Funkcjonalny aplikacji

 • Wdrożenie

  Testy i uruchomienie platformy

 

Analiza potrzeb

 

To szczegółowa weryfikacja oczekiwań wobec systemu, a także ustalenia wszystkich kluczowych funkcjonalności. Prawidłowe określenie założeń projektu decyduje o jego sukcesie.

 

spotkanie-zdjecie

Projekt funkcjonalny

 

Wszystkie zebrane informacje zostają poddane analizie przez zespół projektowy. Następnie nanoszone są na projekt funkcjonalny, który będzie stanowił podstawę do prac wdrożeniowych.

logo-dpd

Wdrożenie, testy, uruchomienie

 

Na bazie zaakceptowanego projektu funkcjonalnego, zespół wdrożeniowy realizuje projekt. Na tym etapie prac nie należy zmieniać ustalonej wcześniej funkcjonalności.

Po wykonaniu najważniejszych etapów, system poddawany jest pierwszym testom bieżącym. Po realizacji całości prac, zawartych w specyfikacji, przeprowadzane są testy funkcjonalne, zarówno przez nasz dział kontroli jakości, jak i po stronie Klienta.

Jeżeli testy przebiegną pomyślnie i system zarządzania treścią jest wolny od wad, następuje jego uruchomienie.

 

dpd_t_3,pIyF3WyUsVqo.png

Nasze realizacje

Sprawdź jak działa Edito CMS

 

Zobacz DEMO systemu

edito-mockup-light-laptop-webp

Klienci o nas

 • Współpracę z Ideo oceniamy bardzo dobrze, a wdrożone przez firmę rozwiązania traktujemy jako w pełni odpowiadające naszym potrzebom.
  MACIEJ KOWALEWSKI, Szef Marketingu thyssenkrupp Materials Poland
 • Portal spełnia nasze oczekiwania, stanowiąc jednoczenie spójny element strategii biznesowej naszej firmy. Uważamy firmę Ideo za rzetelnego kontrahenta i godnego polecenia partnera biznesowego.
  SONIA KONDRATOWICZ, Dyrektor ds. Cyfrowego Rozwoju Biznesu, Medicover Polska
 • Firma Ideo wykazała się sumiennością i profesjonalizmem podczas wszystkich etapów współpracy.
  KAMIL KIRKER, Członek Zarządu Farmacol

Jak możemy Ci pomóc?

Jak możemy ci pomóc?

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ideo Sp. z o. o., w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z

klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Ideo Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ideo Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-234), przy ul. Nad Przyrwą 13.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem odo@ideo.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust 1 lit. b oraz lit. f RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do odpowiedzi na korespondencję, a w przypadku, gdy na jej podstawie zostanie wszczęta procedura ofertowania i/lub zawarta umowa na wykonanie usług, wówczas przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO).
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, [jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem].
 7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych, nie będzie możliwa odpowiedź w sprawie opisanej przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.