Dlaczego Edito?

Dlaczego Edito?

 

Głównym atutem naszej platformy jest fakt, że Edito stanowi centralną bazę, umożliwiającą kontrolę nad treściami, zamieszczonymi na wszystkich portalach Klienta. To sprawia, że Klient, będący właścicielem kilku serwisów może z jednego miejsca zarządzać wszystkimi tekstami i opisami, które znajdują się na poszczególnych stronach. To ułatwia cały proces tworzenia treści i gwarantuje ich spójność, poprzez łatwy podgląd zawartości z różnych serwisów, w ujednoliconym panelu platformy Edito.

Nasz system umożliwia segregację tekstów, zamieszczonych na stronach internetowych. Dzięki czemu edycja ich treści jest znacznie łatwiejsza. Dodatkowo system Edito CMS wykorzystuje nośniki formy i treści, które odpowiednio je równoważą.


Możliwości systemu Edito CMS

Nasz system zapewnia pełen wachlarz możliwości. Dla każdego wdrożenia implementowane są moduły spełniające określone funkcje, tworząc spójną i dobrze współgrającą całość w postaci aplikacji do zarządzania stroną www, intranetem czy platformą e-learningową.

Wdrożony system może funkcjonować niezależnie od ilości zaimplementowanych modułów. Daje to duże możliwości rozwoju serwisu, a podzielenie go na etapy umożliwia Klientom korzystne inwestowanie w elementy, które są w danym momencie dla nich najbardziej istotne.

 • Kontrola poziomu uprawnień – sprawna współpraca.
 • Wyszukiwarka - Indeksowanie i wyszukiwanie informacji.
 • Integracje.
 • Możliwość tworzenia szablonów stron.
 • Zaplecze multimedialne.
 • Workflow.

Kontrola poziomu uprawnień – sprawna współpraca

System CMS umożliwia tworzenie kont administracyjnych na różnym poziomie uprawnień. Każdy administrator/redaktor otrzymuje indywidualne uprawnienia do zarządzania całością lub wydzieloną częścią treści serwisu.

Ponadto system umożliwia tworzenie grup użytkowników oraz odpowiednich profili uprawnień. Zdefiniowane mogą być warunki dostępu zarówno dla użytkowników posiadających prawo logowania do panelu zarządzania, jak i użytkowników korzystających z serwisu po stronie frontendu. Tym samym można dostosowywać widoczność elementów dla poszczególnych grup.

Możliwość tworzenia szablonów stron

Na etapie projektowania i wdrażania systemu powstaną szablony graficzne wszystkich stron w ramach przedmiotu zamówienia. Projekt graficzny jest zakodowany i wdrożony do systemu CMS. Każdy moduł posiada swój szablon graficzny. Administrator posiada możliwość dowolnego tworzenia nowych podstron, wybierając jedynie moduł, a szablon graficzny zostanie automatycznie przypisany. Ponadto użytkownik ma możliwość zarządzania blokami w serwisie (dowolnym układem treści, banerów itp.).

Zaplecze multimedialne do Twojej dyspozycji

Pliki graficzne, audio, wideo, zdjęcia i inne będą gromadzone w jednym miejscu na serwerze. W celu ułatwienia nawigacji, przeszukiwania i zarządzania zawartością multimediów administrator ma możliwość katalogowania wg własnego klucza powyższych plików na serwerze.

System wyposażony jest w aplikację Filemanagera pozwalającą w łatwy sposób zarządzać zasobami plikowymi.

Pliki wideo, jak i zdjęcia, oprócz wyświetlania za pomocą szablonów, można zamieszczać również wewnątrz tekstu. System posiada również możliwość kadrowania zdjęć. W przypadku dodania większej ilości zdjęć uruchamiana jest galeria, umożliwiająca łatwą nawigację po materiale zdjęciowym.

 

Indeksowanie i wyszukiwanie informacji serwisowych

Mechanizmy indeksujące i wyszukiwawcze pozwolą na precyzyjne pełnotekstowe przeglądanie zawartości serwisu, łącznie z plikami audio, video oraz graficznymi (przeszukiwanie po opisach tych plików).

Dodatkowo każdy z modułów wyposażony jest w mechanizm tagów – słów kluczowych pozwalających powiązać dane informacje z odpowiednimi frazami. Dzięki temu przeszukanie nawet bardzo rozbudowanej bazy będzie szybkie i przyjemne.

 

Workflow z systemem Edito CMS

Zarządzanie treścią i strukturą serwisu www będzie się odbywało przez nieograniczoną liczbę redaktorów na różnym poziomie uprawnień. Aby usprawnić ten proces, system posiada funkcję workflow, która umożliwia hierarchiczne zatwierdzanie wprowadzonych do systemu treści. Administrator wyższego szczebla może zaakceptować/opublikować, zaznaczyć tekst do poprawy, usunąć lub przesłać do kosza, cofnąć publikację lub przesłać treść do archiwum.

 • PHP / .NET

  Wybierz swoją technologię

 • Ponad 150 modułów

  Zbuduj najlepszy zestaw

 • System uprawnień

  Wielopoziomowy system uprawnień

 • Wydajność

  12 mln UU/miesiąc 150 tys. UU/godzinę

 • RWD / PWA

  Platforma wspierająca rozwiązania mobilne

 • RODO, GDRP

  System jest w pełni zgodny z przepisami

 • API / Headless

  Łatwa integracja z zewnętrznymi aplikacjami

 • Bezpieczeństwo

  Potwierdzone licznymi, niezależnymi audytami

Nasze realizacje

Klienci o nas

 • Współpracę z Ideo oceniamy bardzo dobrze, a wdrożone przez firmę rozwiązania traktujemy jako w pełni odpowiadające naszym potrzebom.
  MACIEJ KOWALEWSKI, Szef Marketingu thyssenkrupp Materials Poland
 • Portal spełnia nasze oczekiwania, stanowiąc jednoczenie spójny element strategii biznesowej naszej firmy. Uważamy firmę Ideo za rzetelnego kontrahenta i godnego polecenia partnera biznesowego.
  SONIA KONDRATOWICZ, Dyrektor ds. Cyfrowego Rozwoju Biznesu, Medicover Polska
 • Firma Ideo wykazała się sumiennością i profesjonalizmem podczas wszystkich etapów współpracy.
  KAMIL KIRKER, Członek Zarządu Farmacol

Jak możemy Ci pomóc?

Jak możemy ci pomóc?

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ideo Sp. z o. o., w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z

klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Ideo Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ideo Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-234), przy ul. Nad Przyrwą 13.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem odo@ideo.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust 1 lit. b oraz lit. f RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do odpowiedzi na korespondencję, a w przypadku, gdy na jej podstawie zostanie wszczęta procedura ofertowania i/lub zawarta umowa na wykonanie usług, wówczas przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO).
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, [jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem].
 7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych, nie będzie możliwa odpowiedź w sprawie opisanej przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.