Technologia

Technologia

 

Technologia wykorzystywana w systemie Edito. System zarządzania treścią Edito CMS działa jako aplikacja uruchamiana na serwerze internetowym.

 

System zarządzania treścią Edito CMS działa jako aplikacja uruchamiana na serwerze internetowym. Jest ona zgodna z założeniami projektowymi MVC (model – view – controller). Umożliwia oddzielenie danych, osobno dla części biznesowej oraz części odpowiedzialnej za interakcję z użytkownikiem (interfejs webowy).

Platforma Edito współpracuje z dowolnie wybraną platformą sprzętową oraz systemową serwera. Działa na komputerach klasy PC z systemami operacyjnymi Linux i Windows oraz serwerach Windows, Linux, UNIX, Solaris.

Dowolność wyboru oprogramowania - PHP czy NET?

Nieustanny rozwój naszych produktów sprawił, że opracowaliśmy dwa systemy: Edito CMS w wersji PHP oraz Edito .NET - czyli autorski system tworzony w technologii Microsoft ASP.NET. Funkcjonalność Edito PHP i Edito .NET są bardzo podobne. Oba systemy charakteryzuje wysoka funkcjonalność, intuicyjność, łatwość obsługi oraz wysoka wydajność.

Porównanie technologiczne PHP i .NET:

Dlaczego Edito PHP?

 • Rozwiązanie Open Source - co oznacza brak problemów z licencjami, czy dostępem do kodu źródłowego.
 • PHP to prosty w użyciu i efektywny język skryptowy do tworzenia stron WWW.

Wersja Edito PHP jest produktem dla zwolenników Open Source ze względu na otwartość rozwiązania oraz dla tych, którzy całe swoje środowisko operacyjne oparte mają na unixie/linuxie.

Dlaczego Edito .NET?

 • Microsoft udziela pełnego wsparcia produktowego dla technologii w jakiej działa Edito .NET.
 • Łatwa integracja z pozostałymi produktami firmy Microsoft.

Wersja Edito .NET jest odpowiednia przede wszystkim dla tych klientów, którzy posiadają już inne produkty Microsoft, a ich system oparty jest na Windowsie. Doskonale sprawdzi się również w integracji z systemami wymagającymi zwiększonego bezpieczeństwa.

System z bogatą historią

Edito CMS

Rozwój oprogramowania Edito

Prace nad Edito trwają nieprzerwanie od 1999 roku. W tym czasie uruchomiliśmy 30 wersji, w tym 2 typu LTS. Najbardziej aktualna wersja Edito (5.8.2404) została uruchomiona w 2024 r.

Rozwijamy oprogramowanie z myślą o użytkownikach Edito i dbamy o ich komfort, dlatego stawiamy na płynne przejścia pomiędzy poszczególnymi wydaniami. W chwili uruchamiania nowej wersji produktu planujemy okres przejściowy, w którym utrzymujemy dwie równoległe wersje. Szczegóły historii oprogramowania Edito sprawdzisz w poniżej tabeli.

Wybrane wersje oprogramowania Edito w latach 1999–2026 znajdziesz w plikach do pobrania. 

Pliki do pobrania

 

Nasze realizacje

Klienci o nas

 • Współpracę z Ideo oceniamy bardzo dobrze, a wdrożone przez firmę rozwiązania traktujemy jako w pełni odpowiadające naszym potrzebom.
  MACIEJ KOWALEWSKI, Szef Marketingu thyssenkrupp Materials Poland
 • Portal spełnia nasze oczekiwania, stanowiąc jednoczenie spójny element strategii biznesowej naszej firmy. Uważamy firmę Ideo za rzetelnego kontrahenta i godnego polecenia partnera biznesowego.
  SONIA KONDRATOWICZ, Dyrektor ds. Cyfrowego Rozwoju Biznesu, Medicover Polska
 • Firma Ideo wykazała się sumiennością i profesjonalizmem podczas wszystkich etapów współpracy.
  KAMIL KIRKER, Członek Zarządu Farmacol

Jak możemy Ci pomóc?

Jak możemy ci pomóc?

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ideo Sp. z o. o., w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z

klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Ideo Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ideo Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-234), przy ul. Nad Przyrwą 13.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem odo@ideo.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust 1 lit. b oraz lit. f RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do odpowiedzi na korespondencję, a w przypadku, gdy na jej podstawie zostanie wszczęta procedura ofertowania i/lub zawarta umowa na wykonanie usług, wówczas przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO).
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, [jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem].
 7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych, nie będzie możliwa odpowiedź w sprawie opisanej przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.