Administracja

Administracja

 

Funkcjonalności z tej kategorii odpowiadają za skuteczne, intuicyjne oraz szybkie zarządzanie serwisami internetowymi. Co dokładnie obejmuje oraz jakie możliwości oferują poszczególne opcje?

Region: Użytkownicy

Zawiera listę użytkowników, oferuje opcję filtrowania, np. na podstawie danych (imię, mail itp.), ze względu na czas wyznaczony na kliknięcie, według stanu aktywności. Można aktywować lub dezaktywować wybranych użytkowników. Daje również możliwość konfiguracji konta (wpisanie nazwy, hasła itp.).

 

Różnicowanie ról i uprawnień poszczególnych użytkowników to znaczne uproszczenie pracy z jednoczesnym zabezpieczeniem danych poufnych. Dodatkowo ta funkcja wyposażona jest w wyszukiwarkę, która pomaga odnaleźć nawet fragmenty systemów, do których dany użytkownik ma dostęp.

Bezpieczeństwo

Po przejściu w sektor związany z bezpieczeństwem administrator, czy też użytkownik zobaczy taki widok:

Dzięki temu zyskuje dostęp do informacji np. o wyrażonych zgodach, czy dacie ostatniej zmiany hasła. Może również wprowadzić ręczną blokadę konta, jeśli obawia się o jego bezpieczeństwo. To daje użytkownikowi możliwość zarządzania poziomem wybranych zabezpieczeń.

Anonimizacja

System Edito jest także wyposażony w funkcję anonimizacji danych wybranego użytkownika. Proces anonimizacji pozwala na trwałe usunięcie powiązań między danymi osobowymi użytkownika, w efekcie czego dane te przestają być danymi osobowymi. Proces ten jest wykorzystywany dla celów statystycznych, naukowych lub innych analiz.

Ustawienia poczty

Konfiguracja i dostosowanie parametrów pod indywidualne potrzeby do istotny aspekt funkcjonalnego systemu. Z  pomocą Edito możliwe jest stworzenie profesjonalnych adresów mailowych, sama skrzynka pocztowa jest na tyle wydajna, że sprosta wymaganiom nawet bardzo wymagających firm.

Aplikacje zewnętrzne

Ta podkategoria umożliwia ustawienie kluczy aplikacji zewnętrznych za pomocą jednego z otwartych protokołów. Pozwalają one na budowanie bezpiecznych mechanizmów autoryzacyjnych, przy wykorzystaniu różnych platform.

Co więcej, z tego miejsca możliwe jest wygodne zarządzanie tymi kluczami z jednego miejsca. Zebrane w ramach tego widoku pola pozwalają na zdefiniowanie dodatkowych możliwości uwierzytelniania użytkowników. Obywa się to za pomocą m.in. popularnych produktów od firmy Google lub też znanych portali społecznościowych.

Monitoring

Aby skutecznie prowadzić serwis, bez względu na dziedzinę, czy przeznaczenie portalu, nie ocenioną pomocą jest stały monitoring zmian, czy działań podejmowanych w obrębie strony. W ten sposób administrator otrzymuje wgląd do istotnych informacji. Edito w ramach monitoringu posiada:

 • rejestracja zmian,
 • harmonogram (dotyczy wykonywanych zadań w obrębie serwisu),
 • historię logowania.

Nasze realizacje

Co wyróżnia Edito CMS

 

 • Elastyczność i skalowalność.

 • Możliwość zarządzania wieloma platformami z jednego miejsca.

 • Prosta obsługa bloków na stronie oraz szybka zmiana układu elementów.

 • Dożywotnia licencja.

 • Wsparcie dla SEO (narzędzia do optymalizacji i pozycjonowania stron).

edito-mockup-pc

Klienci o nas

 • Współpracę z Ideo oceniamy bardzo dobrze, a wdrożone przez firmę rozwiązania traktujemy jako w pełni odpowiadające naszym potrzebom.
  MACIEJ KOWALEWSKI, Szef Marketingu thyssenkrupp Materials Poland
 • Portal spełnia nasze oczekiwania, stanowiąc jednoczenie spójny element strategii biznesowej naszej firmy. Uważamy firmę Ideo za rzetelnego kontrahenta i godnego polecenia partnera biznesowego.
  SONIA KONDRATOWICZ, Dyrektor ds. Cyfrowego Rozwoju Biznesu, Medicover Polska
 • Firma Ideo wykazała się sumiennością i profesjonalizmem podczas wszystkich etapów współpracy.
  KAMIL KIRKER, Członek Zarządu Farmacol

Jak możemy Ci pomóc?

Jak możemy ci pomóc?

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ideo Sp. z o. o., w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z

klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Ideo Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ideo Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-234), przy ul. Nad Przyrwą 13.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem odo@ideo.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust 1 lit. b oraz lit. f RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do odpowiedzi na korespondencję, a w przypadku, gdy na jej podstawie zostanie wszczęta procedura ofertowania i/lub zawarta umowa na wykonanie usług, wówczas przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO).
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, [jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem].
 7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych, nie będzie możliwa odpowiedź w sprawie opisanej przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.