Etapy wdrożenia

Etapy wdrożenia

 

Każdy z klientów ma inne wymagania, potrzeby i cele, nawet pomimo podobnego profilu działalności. Dlatego nie wdrażamy Platformy Edito CMS jako pudełkowych rozwiązań.

Każde wdrożenie jest inne. Dlatego zawsze podchodzimy do projektu indywidualnie i z jednakową dbałością o szczegóły. 

Przez lata działalności i kilkaset zrealizowanych projektów wypracowaliśmy skuteczny model wdrażania naszych aplikacji. Dzieli się on na następujące etapy:

 • analiza potrzeb
 • projekt funkcjonalny,
 • wdrożenie i testy.

Analiza potrzeb

Kluczowy etap, szczególnie przy tego realizacji większych projektów. Należyte rozpoznanie potrzeb, zebranie wszelkich funkcjonalności - wszystko to decyduje o jakości i sukcesie całego zlecenia. Z tego względu, na początku współpracy spotyka się z klientem zespół naszych specjalistów, aby jak najlepiej poznać potrzeby i oczekiwania klienta odnośnie systemu.

W ramach analizy potrzeb pomocnym dokumentem jest brief. Zadajemy w nim pytania o wstępne wymagania klienta wobec realizowanego projektu. Staramy się również poznać specyfikę działalności klienta i jego branżę, największą konkurencję itd.

Często polecamy i realizujemy również analizę użyteczności obecnego serwisu i/lub serwisów konkurencji. Raporty powstające w ramach tej usługi stanowią dodatkowe i jednocześnie bardzo znaczące wsparcie dla zespołu projektowego. Dzięki tym raportom można uniknąć błędów popełnionych na obecnej stronie (oraz przez konkurencję).

 

Projekt funkcjonalny systemu

Zwany również makietą, jest to dokument zawierający szczegółowy opis rozmieszczenia i zasad działania poszczególnych elementów tworzonego systemu. Powstaje on na bazie otrzymanych podczas analizy informacji, jednak przez cały czas w porozumieniu z klientem. Obrazuje, jak finalna wersja projektowanego systemu będzie działała, jak użytkownik będzie wchodził z nią w interakcje.

Daje również obraz wyglądu i rozmieszczenia elementów. Należy pamiętać, że makiety bazują na schematach i nie uwzględniają kolorystyki, stylu czy finalnych tekstów przewidzianych w projekcie. Skupiają się na przedstawieniu układu elementów stron oraz opisują sposób ich funkcjonowania, zgodnie z oczekiwaniami klienta oraz najnowszymi standardami projektowania użytecznych serwisów internetowych.

Z reguły projekt funkcjonalny dotyczy budowy strony głównej oraz najważniejszych podstron systemu i obejmuje takie elementy jak:

 • widoki głównych podstron wraz z opisem,
 • układ i opis bloków wraz z funkcjonalnościami,
 • układ i opis mechanizmów udostępnionych użytkownikom i administratorom,
 • architektura i struktura informacji,
 • architektura bazy danych i jej elementów.

 

Wdrożenie i testy

Projekt funkcjonalny jest wiążącym obydwie strony dokumentem zawierającym wszelkie funkcjonalności przewidziane w finalnym systemie. Następnie na bazie tej specyfikacji przystępujemy do prac wdrożeniowych. Bazę do pracy stanowi platforma Edito CMS, która jest elastycznie dostosowywana i rozbudowywana, w celu zapewnienia funkcjonalności ustalonych podczas etapu planowania i projektowania oraz spełnienia założonych celów.

Po zakończeniu każdego etapu wdrożenia przeprowadzane są bieżące testy funkcjonowania wdrożonego modułu. Natomiast na zakończenie prac, projekt jest poddany intensywnym testom i przechodzi audyt wewnętrzny. Podczas etapu testowania ważny jest niejednokrotnie również udział klienta.

Gdy audyt przebiegnie pomyślnie i system jest już wolny od błędów, następuje jego uruchomienie i udostępnienie użytkownikom końcowym.

 

 • PHP / .NET

  Wybierz swoją technologię

 • Ponad 150 modułów

  Zbuduj najlepszy zestaw

 • System uprawnień

  Wielopoziomowy system uprawnień

 • Wydajność

  12 mln UU/miesiąc 150 tys. UU/godzinę

 • RWD / PWA

  Platforma wspierająca rozwiązania mobilne

 • RODO, GDRP

  System jest w pełni zgodny z przepisami

 • API / Headless

  Łatwa integracja z zewnętrznymi aplikacjami

 • Bezpieczeństwo

  Potwierdzone licznymi, niezależnymi audytami

Nasze realizacje

Klienci o nas

 • Współpracę z Ideo oceniamy bardzo dobrze, a wdrożone przez firmę rozwiązania traktujemy jako w pełni odpowiadające naszym potrzebom.
  MACIEJ KOWALEWSKI, Szef Marketingu thyssenkrupp Materials Poland
 • Portal spełnia nasze oczekiwania, stanowiąc jednoczenie spójny element strategii biznesowej naszej firmy. Uważamy firmę Ideo za rzetelnego kontrahenta i godnego polecenia partnera biznesowego.
  SONIA KONDRATOWICZ, Dyrektor ds. Cyfrowego Rozwoju Biznesu, Medicover Polska
 • Firma Ideo wykazała się sumiennością i profesjonalizmem podczas wszystkich etapów współpracy.
  KAMIL KIRKER, Członek Zarządu Farmacol

Jak możemy Ci pomóc?

Jak możemy ci pomóc?

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ideo Sp. z o. o., w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z

klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Ideo Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ideo Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-234), przy ul. Nad Przyrwą 13.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem odo@ideo.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust 1 lit. b oraz lit. f RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do odpowiedzi na korespondencję, a w przypadku, gdy na jej podstawie zostanie wszczęta procedura ofertowania i/lub zawarta umowa na wykonanie usług, wówczas przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO).
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, [jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem].
 7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych, nie będzie możliwa odpowiedź w sprawie opisanej przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.