Platforma zamówień od dostawców

Platforma zamówień od dostawców

Stworzyliśmy system wspierający pracę działu zakupów firmy Farmacol.

Farmacol S.A. to przedsiębiorstwo z kapitałem polskim, które działa od 1990 roku. W połączeniu z Cefarm S.A. tworzą grupę kapitałową, która zatrudnia blisko 4500 pracowników. Firma jest czołowym dystrybutorem produktów farmaceutycznych oraz artykułów medycznych. Farmacol współpracuje z siecią aptek Cefarm oraz zasila kanał lecznictwa zamkniętego realizując dostawy do około 700 szpitali. Poza główną siedzibą w Katowicach w skład przedsiębiorstwa wchodzi osiem ośrodków dystrybucji w całej Polsce.

 

 

Zadania i cele

 

Głównym założeniem projektu było zbudowanie systemu, który będzie wsparciem działu zakupów Farmacol z dostępem do niego dla zewnętrznych dostawców. Rozwiązanie miało cechować się wysoką elastycznością pozwalającą na dopasowanie go do tradycyjnego modelu zamawiania produktów i usług.

 

 

 

Platforma do zamówień w dużej mierze ułatwia działanie firmy oraz polepsza współpracę z partnerami.

 

 

 

Kontrahent mający konto w systemie ma możliwość złożenia dowolnej ilości ofert lub propozycji zakupu. Rozwiązanie umożliwia również późniejszą edycję zamówienia według preferencji Klienta. Kolejnym krokiem jest przekazanie złożonej dyspozycji do rozpatrzenia, jak również umożliwienie dostawcy indywidualnych negocjacji. Nad całym procesem czuwają pracownicy firmy, którzy w przypadku braków odsyłają ofertę do kontrahenta w celu uzupełnienia dodatkowych informacji. System pozwala także na uzupełnianie złożonego zamówienia o ustalenia dotyczące oferty oraz ponowną akceptację. Proces realizacji zamówień zakupowych kończy się na zatwierdzeniu lub odrzuceniu oferty w systemie.

 

System zamówień od dostawców zbudowany został w oparciu o moduł „procesy” dostępny na naszej autorskiej platformie Logito. Dostawca po złożeniu zamówienia posiada możliwość określenia wybranej przez siebie ścieżki akceptacji. Rozwiązanie takie daje możliwość Klientowi na samodzielne tworzenie kolejnych kroków w realizacji jego zamówienia oraz nadania uprawnień poszczególnym osobom do obsługi kolejnych etapów. Może on również określić pola wymagane do uzupełnienia przed przekazaniem zamówienia do kolejnego kroku lub podjąć decyzję o jego wycofaniu. Cały proces dotyczący akceptacji znajduje się w szczegółach propozycji zakupu. Dostępna jest historia wprowadzanych modyfikacji, statusy poszczególnych kroków wraz z możliwością ich przeglądania. Całość procesu odbywająca się w systemie jest odwzorowaniem tradycyjnego modelu zamawiania produktów.

 

 

Główne korzyści dla klienta:

 

 • Efektywna komunikacja na linii firma – dostawcy,
 • Przejrzysty oraz prosty w obsłudze system,
 • Optymalizacja procesu realizacji zamówień,
 • Monitoring historii składanych zamówień.

Klienci o nas

 • Współpracę z Ideo oceniamy bardzo dobrze, a wdrożone przez firmę rozwiązania traktujemy jako w pełni odpowiadające naszym potrzebom.
  MACIEJ KOWALEWSKI, Szef Marketingu thyssenkrupp Materials Poland
 • Portal spełnia nasze oczekiwania, stanowiąc jednoczenie spójny element strategii biznesowej naszej firmy. Uważamy firmę Ideo za rzetelnego kontrahenta i godnego polecenia partnera biznesowego.
  SONIA KONDRATOWICZ, Dyrektor ds. Cyfrowego Rozwoju Biznesu, Medicover Polska
 • Firma Ideo wykazała się sumiennością i profesjonalizmem podczas wszystkich etapów współpracy.
  KAMIL KIRKER, Członek Zarządu Farmacol

Jak możemy Ci pomóc?

Jak możemy ci pomóc?

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ideo Sp. z o. o., w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z

klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Ideo Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ideo Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-234), przy ul. Nad Przyrwą 13.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem odo@ideo.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust 1 lit. b oraz lit. f RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do odpowiedzi na korespondencję, a w przypadku, gdy na jej podstawie zostanie wszczęta procedura ofertowania i/lub zawarta umowa na wykonanie usług, wówczas przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO).
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, [jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem].
 7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych, nie będzie możliwa odpowiedź w sprawie opisanej przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.