Intranet

Intranet

 

Intranet jest systemem pozwalającym na tworzenie zintegrowanych kanałów komunikacji wewnątrz firmy. Jego otwarta architektura umożliwia integrację z innymi platformami.

W odpowiedzi na potrzebę koordynacji i kompleksowej organizacji pracy w obrębie firmy, powstał Edito Intranet. Jest to witryna internetowa, dzięki której pracownicy oraz zespoły projektowe mogą udostępniać sobie dokumenty i wspólnie nad nimi pracować. Ma to szczególne znaczenie dla tworzenia sprawnej komunikacji wewnętrznej oraz zwiększenia efektywności przepływu informacji i zasobów wiedzy w organizacji.

 

Korzyści wynikające z wdrożenia Intranetu

Odpowiednia komunikacja w firmie jest kluczem do osiągnięcia sukcesu. Przekaz informacji musi być szybki i jednocześnie dokładny. Intranet umożliwia przekaz danych w sposób sprawny, jednocześnie pozwalając na zarządzanie i przetwarzanie ich wielu osobom w czasie rzeczywistym.

Jakie jeszcze korzyści oferuje Intranet? 

 1. Znaczne obniżenie kosztów związanych z korespondencją wewnątrz firmy, szczególnie w związku z rezygnacją z biuletynów lub z materiałów szkoleniowych.
 2. Skompletowanie w jednym systemie najważniejszych danych, dokumentów oraz ich wzorów, rozporządzeń lub postanowień.
 3. Ulepszenie zarządzania danymi.
 4. System pozwala na rozwijanie kapitału intelektualnego firmy - umożliwia wymianę wiedzy pracowników oraz publikowanie wartościowych informacji.
 5. Zwiększenie efektywności pracy poprzez skrócenie czasu poszukiwania danych.
 6. Eliminacja chaosu organizacyjnego dzięki ujednoliceniu standardów.
 7. Budowanie kultury organizacyjnej oraz identyfikacji pracownika z firmą.
 8. Zmniejszenie czasu i ograniczenie zaangażowania dodatkowych osób we wdrażaniu do firmy nowego pracownika.
 9. Różne poziomy uprawnień, co usprawnia i zapewnia większe bezpieczeństwo dostępu do danych.
 10. Zarządzanie harmonogramem pracy oraz urlopów.

Do kogo kierowany jest Edito Intranet?

Intranet Edito to idealne narzędzie skierowane zarówno do małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstw oraz jednostek administracji publicznej. To system wewnętrzny firmy, dlatego dostępny jest tylko dla jej pracowników. Profesjonalny, wszechstronny i łatwy w obsłudze. Pozwala na wymianę wszystkich niezbędnych informacji, dotyczących sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Jeśli masz dodatkowe pytania lub zastanawiasz się, jak mogłaby przebiegać praca w Twojej firmie przy zastosowaniu Intranetu – skontaktuj się z nami. Zespół naszych specjalistów odpowie na wszystkie pytania.

Chcę poznać szczegóły

 

Proces wdrożenia Intranetu w firmie

Intranet jest systemem dostosowanym do wymogów technicznych danego przedsiębiorstwa oraz potrzeb Klienta. Każdy etap naszej pracy jest konsultowany z Klientem i przez niego akceptowany. Dodatkowo w naszej ofercie znajduje się szkolenie użytkowników z obsługi nowego systemu.


Zobacz jakie realizacje wykonaliśmy dla naszych klientów.

Zobacz realizacje

 

Etapy przygotowania i wdrożenia systemu intranetowego:

 

 

 • analiza przedwdrożeniowa, czyli określenie potrzeb i celów firmy,

 • wdrożenie systemu z uwzględnieniem indywidualnych wytycznych Klienta,

 • szkolenie pracowników w zakresie obsługi Intranetu,

 • dodatkowe konsultacje,

 • profesjonalne wsparcie techniczne ze strony naszych specjalistów.

spotkanie-perspective-zdjecie
 • PHP / .NET

  Wybierz swoją technologię

 • Ponad 150 modułów

  Zbuduj najlepszy zestaw

 • System uprawnień

  Wielopoziomowy system uprawnień

 • Wydajność

  12 mln UU/miesiąc 150 tys. UU/godzinę

 • RWD / PWA

  Platforma wspierająca rozwiązania mobilne

 • RODO, GDRP

  System jest w pełni zgodny z przepisami

 • API / Headless

  Łatwa integracja z zewnętrznymi aplikacjami

 • Bezpieczeństwo

  Potwierdzone licznymi, niezależnymi audytami

Nasze realizacje

Klienci o nas

 • Współpracę z Ideo oceniamy bardzo dobrze, a wdrożone przez firmę rozwiązania traktujemy jako w pełni odpowiadające naszym potrzebom.
  MACIEJ KOWALEWSKI, Szef Marketingu thyssenkrupp Materials Poland
 • Portal spełnia nasze oczekiwania, stanowiąc jednoczenie spójny element strategii biznesowej naszej firmy. Uważamy firmę Ideo za rzetelnego kontrahenta i godnego polecenia partnera biznesowego.
  SONIA KONDRATOWICZ, Dyrektor ds. Cyfrowego Rozwoju Biznesu, Medicover Polska
 • Firma Ideo wykazała się sumiennością i profesjonalizmem podczas wszystkich etapów współpracy.
  KAMIL KIRKER, Członek Zarządu Farmacol

Jak możemy Ci pomóc?

Jak możemy ci pomóc?

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ideo Sp. z o. o., w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z

klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Ideo Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ideo Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-234), przy ul. Nad Przyrwą 13.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem odo@ideo.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust 1 lit. b oraz lit. f RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do odpowiedzi na korespondencję, a w przypadku, gdy na jej podstawie zostanie wszczęta procedura ofertowania i/lub zawarta umowa na wykonanie usług, wówczas przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO).
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, [jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem].
 7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych, nie będzie możliwa odpowiedź w sprawie opisanej przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.