Wdrożenie platformy intranetowej

Wdrożenie platformy intranetowej

Wdrożenie platformy intranetowej.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie jest renomowaną uczelnią, znaną nie tylko w kraju, ale również i za granicą. Uniwersytet ma długoletnią tradycję, a swoją działalność rozpoczął w 1944 roku. Posiada certyfikat „Uczelni Liderów” przyznany podczas VII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych.

 

 

Zadania i cele

 

W ramach realizacji projektu dla Klienta wdrożyliśmy platformę intranetową, która jest bogatym źródłem informacji dla pracowników. Intranet jest wyposażony w kompletne informacje o Uniwersytecie, jak np. o historii czy strukturze organizacyjnej. Ponadto stanowi źródło wiedzy na temat pracowników.

 

Aby zwiększyć atrakcyjność serwisu intranetowego, został wdrożony dedykowany moduł kalendarza wydarzeń. Dzięki niemu użytkownik może poznać szczegóły każdego, nadchodzącego wydarzenia.

 

 

 

Współpraca objęła wdrożenie intranetu, systemu do indywidualnego wykonywania podserwisów i aplikacji, wyświetlającej wybrane informacje z portalu internetowego na monitorach dotykowych uczelni.

 

 

 

Kilkuletnia współpraca z Klientem zaowocowała w powstanie i wdrożenie serwisu www.umlub.pl oraz BIP, jak również wykonanie aplikacji wyświetlającej informacje ze strony www na monitorach dotykowych w budynku uczelni. Ponadto jesteśmy autorami systemu, za pomocą którego redaktorzy uczelni mogą samodzielnie tworzyć proste subserwisy uczelni np. www.biblioteka.umlub.pl czy www.rekrutacja.umlub.pl.

 

Jako podstawy do tworzonych serwisów użyliśmy autorskiego systemu zarządzania treścią Edito CMS. Uprawnieni redaktorzy mogą szybko zarządzać strukturą informacji na stronach z poziomu jednego panelu administracyjnego.

 

 

Główne korzyści dla klienta:

 

 • Nowoczesne narzędzia wsparciem w pracy Uczelni,
 • ujednolicony wizerunek uczelni,
 • szybki i łatwy w obsłudze panel administracyjny,
 • sprawna komunikacja wewnętrzna.

 

Klienci o nas

 • Współpracę z Ideo oceniamy bardzo dobrze, a wdrożone przez firmę rozwiązania traktujemy jako w pełni odpowiadające naszym potrzebom.
  MACIEJ KOWALEWSKI, Szef Marketingu thyssenkrupp Materials Poland
 • Portal spełnia nasze oczekiwania, stanowiąc jednoczenie spójny element strategii biznesowej naszej firmy. Uważamy firmę Ideo za rzetelnego kontrahenta i godnego polecenia partnera biznesowego.
  SONIA KONDRATOWICZ, Dyrektor ds. Cyfrowego Rozwoju Biznesu, Medicover Polska
 • Firma Ideo wykazała się sumiennością i profesjonalizmem podczas wszystkich etapów współpracy.
  KAMIL KIRKER, Członek Zarządu Farmacol

Jak możemy Ci pomóc?

Jak możemy ci pomóc?

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ideo Sp. z o. o., w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z

klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Ideo Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ideo Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-234), przy ul. Nad Przyrwą 13.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem odo@ideo.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust 1 lit. b oraz lit. f RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do odpowiedzi na korespondencję, a w przypadku, gdy na jej podstawie zostanie wszczęta procedura ofertowania i/lub zawarta umowa na wykonanie usług, wówczas przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO).
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, [jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem].
 7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych, nie będzie możliwa odpowiedź w sprawie opisanej przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.