System loteryjny - Blikomania

System loteryjny - Blikomania

System loteryjny dla Blikomanii.

BLIK stanowi ogólnokrajowy, powszechny standard płatności. Wykorzystuje najnowocześniejsze technologie. Do usług BLIKA w aplikacjach bankowości mobilnej ma dostęp obecnie ponad 90% wszystkich klientów krajowych instytucji finansowych. W głównej mierze za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP). Natomiast udziałowcami tej spółki są takie polskie banki, jak: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski. Z systemu mogą korzystać również klienci Getin Banku, BNP Paribas, Credit Agricole, Inteligo, T-Mobile Usługi Finansowe oraz Banku Pekao S.A.

 

 

Zadania i cele

 

Ten projekt tworzyliśmy wraz z firmą Motivation Direct. W ramach tej współpracy byliśmy odpowiedzialni za wykonanie części informatycznej loterii Blikomania. Stworzyliśmy system do rejestracji użytkowników loterii oraz wyłaniania zwycięzców. Nasze rozwiązanie realizuje szereg funkcji, pozwalających na typowanie laureatów. System został również wzbogacony o opcję wydawania nagród w postaci Czeków BLIK.

 

 

 

Blikomania to jedna z największych loterii promocyjnych w Polsce. Całkowita wartość nagród wynosi ponad 1 000 000 zł.

 

 

 

Ponad to, naszym zadaniem było techniczne przygotowanie strony informacyjnej loterii. Wykorzystaliśmy przy tym platformę Edito .NET Core. Zdecydowaliśmy się na to rozwiązanie, ponieważ wspiera ono realizację interaktywnych komponentów stron internetowych.

 

Dokonaliśmy również integracji z Czeki BLIK, dzięki której możliwa jest realizacja bezgotówkowego wypłacania nagród. Co więcej, gwarantujemy wsparcie techniczne przez cały czas trwania loterii.

 

Za pozostałe elementy projektu odpowiadała firma Motivation Direct. Obejmowało to m.in.: opracowanie regulaminu loterii, uzyskanie wymaganych prawnie zezwoleń, bieżącą obsługę systemu losowań i strony loterii, czy obsługę uczestników (wydanie nagród).

 

Główne korzyści dla klienta:

 

 • wydawanie nagród w formie czeków BLIK,
 • sprawnie działający system do rejestracji użytkowników,
 • wsparcie procesu wyłaniania zwycięzców.

Klienci o nas

 • Współpracę z Ideo oceniamy bardzo dobrze, a wdrożone przez firmę rozwiązania traktujemy jako w pełni odpowiadające naszym potrzebom.
  MACIEJ KOWALEWSKI, Szef Marketingu thyssenkrupp Materials Poland
 • Portal spełnia nasze oczekiwania, stanowiąc jednoczenie spójny element strategii biznesowej naszej firmy. Uważamy firmę Ideo za rzetelnego kontrahenta i godnego polecenia partnera biznesowego.
  SONIA KONDRATOWICZ, Dyrektor ds. Cyfrowego Rozwoju Biznesu, Medicover Polska
 • Firma Ideo wykazała się sumiennością i profesjonalizmem podczas wszystkich etapów współpracy.
  KAMIL KIRKER, Członek Zarządu Farmacol

Jak możemy Ci pomóc?

Jak możemy ci pomóc?

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ideo Sp. z o. o., w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z

klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Ideo Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ideo Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-234), przy ul. Nad Przyrwą 13.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem odo@ideo.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust 1 lit. b oraz lit. f RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do odpowiedzi na korespondencję, a w przypadku, gdy na jej podstawie zostanie wszczęta procedura ofertowania i/lub zawarta umowa na wykonanie usług, wówczas przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO).
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, [jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem].
 7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych, nie będzie możliwa odpowiedź w sprawie opisanej przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.