System ekstranetowy dla Robert Bosch

System ekstranetowy dla Robert Bosch

System ekstranetowy dla Robert Bosch oraz autoryzowanych serwisów.

Robert Bosch Sp. z o. o. jest spółką należącą do Grupy Bosch w Polsce. Swoją działalność handlową rozpoczęła w 1992 r. Bosch posiada w Polsce pięć lokalizacji i zatrudnia ponad 8500 pracowników. Firma skupia swoja działalność na dostarczaniu rozwiązań IoT, oferuje również nowoczesne rozwiązania dla inteligentnych domów oraz Przemysłu 4.0, wyznacza nowe trendy mobilności. Marka nieustannie się rozwija, dlatego też zaufało jej wielu Klientów.

 

 

Zadania i cele

 

Projekt zawierał stworzenie systemu, który uporządkuje oraz ułatwi współpracę firmy z siecią serwisów samochodowych Bosch Car Service. Dla Klienta wykonaliśmy usprawnienia określonych elementów, a także stworzyliśmy nowe moduły poszerzające funkcjonalność platformy.

 

 

 

Dzięki połączeniu wielu aplikacji w jednym miejscu system ekstranetowy usprawnia codzienną pracę.

 

 

 

Platforma ekstranetowa, którą wdrożyliśmy dostępna jest zarówno dla pracowników marki Bosch, jak również dla serwisów zewnętrznych posiadających autoryzację firmy – Bosch Car Service, Bosch Diesel Service, Bosch Diesel Centrum.

 

Serwis zawiera kilka dedykowanych modułów:

 

 1. Raporty zakupów i planów – to elementy pozwalające na przegląd danych obrotowych oraz zdefiniowanych planów dla wszystkich serwisów.

 2. Dane indywidualne – element posiadający kilka widoków, który umożliwia podgląd, np. podstawowych danych serwisów, danych rozliczeniowych oraz wyników przeprowadzonych audytów.
   
 3. Materiały reklamowe – to katalog zawierający listę materiałów reklamowych, które serwisy mogą wykorzystać do promocji marki.
   
 4. Biuletyny – zawierają wykaz dostępnych biuletynów informacyjnych.
   
 5. Informacje – to moduł, w którym zawarte są artykuły dotyczące informacji na temat firmy Bosch.
   
 6. Rezerwacje ekspozycji – to rodzaj kalendarza, który umożliwia serwisom rezerwację wybranych elementów ekspozycji, taki jak balony reklamowe czy namioty.

 

Główne korzyści dla klienta:

 

  • Użyteczna platforma z dostępem dla firmy oraz powiązanych serwisów,
  • Moduły ułatwiające współpracę,
  • Wgląd do informacji dotyczących wyników sprzedażowych sieci serwisów,
  • Funkcja automatycznego wyliczania wynagrodzeń oraz opłat serwisowych.

Klienci o nas

 • Współpracę z Ideo oceniamy bardzo dobrze, a wdrożone przez firmę rozwiązania traktujemy jako w pełni odpowiadające naszym potrzebom.
  MACIEJ KOWALEWSKI, Szef Marketingu thyssenkrupp Materials Poland
 • Portal spełnia nasze oczekiwania, stanowiąc jednoczenie spójny element strategii biznesowej naszej firmy. Uważamy firmę Ideo za rzetelnego kontrahenta i godnego polecenia partnera biznesowego.
  SONIA KONDRATOWICZ, Dyrektor ds. Cyfrowego Rozwoju Biznesu, Medicover Polska
 • Firma Ideo wykazała się sumiennością i profesjonalizmem podczas wszystkich etapów współpracy.
  KAMIL KIRKER, Członek Zarządu Farmacol

Jak możemy Ci pomóc?

Jak możemy ci pomóc?

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ideo Sp. z o. o., w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z

klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Ideo Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ideo Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-234), przy ul. Nad Przyrwą 13.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem odo@ideo.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust 1 lit. b oraz lit. f RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do odpowiedzi na korespondencję, a w przypadku, gdy na jej podstawie zostanie wszczęta procedura ofertowania i/lub zawarta umowa na wykonanie usług, wówczas przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO).
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, [jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem].
 7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych, nie będzie możliwa odpowiedź w sprawie opisanej przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.