Strona internetowa Urzędu Miasta Lublin

Strona internetowa Urzędu Miasta Lublin

Strona internetowa Urzędu Miasta Lublin.

Lublin jest najprężniej rozwijającym się miastem, a zarazem stolicą województwa lubelskiego. W swoim regionie odgrywa ważną rolę administracyjną, kulturalną oraz gospodarczą. To jedno z miast o największej dynamice inwestycji. Lublin przyciąga turystów unikalnym klimatem, bogatą architekturą oraz licznymi zabytkami.

 

 

Zadania i cele

 

Wygrany przetarg umożliwił Ideo zbudowanie nowego serwisu informacyjnego dla Urzędu Miasta Lublin. Projekt strony internetowej oraz jej wdrożenie opierało się głównie na potrzebach mieszkańców Lublina oraz licznych turystów odwiedzających miasto. Przebudowa dotychczasowego serwisu wiązała się z dużą dynamiką procesów inwestycyjnych. Strona www została podzielona na sześć działów tematycznych, z których każdy różni się kolorystycznie. Podział ten nie jest przypadkowy, gdyż każdy z działów poświęcony jest odmiennym zagadnieniom obejmującym różne grupy odbiorców.

 

 

 

Poza standardowymi modułami dostosowanymi do potrzeb klienta, dodatkowo wdrożyliśmy dużą ilość dedykowanych elementów, m.in. kalendarz imprez oraz aktywności.

 

 

 

Budując serwis nasza uwaga skupiła się głównie na wzroście użyteczności strony. Aby to osiągnąć wdrożyliśmy narzędzia ułatwiające komunikację z urzędem, takie jak forum, newsletter oraz pop-up „zgłoś problem”. Dodatkowo umożliwiliśmy redaktorom dołączanie do aktualności, takich elementów jak m.in. galeria zdjęć, pliki, czy filmy. Jedną z nowości zaimplementowanych na stronie jest moduł wizytówek. Umożliwia on przygotowywanie zasobów danych, np. miejsc, osób, orlików lub teatrów. Używając dostępnych szablonów formularzy redaktorzy serwisu mają możliwość dodawania wizytówek obiektów do bazy.

 

Witryna została zaprojektowana w oparciu o  naszą autorską platformę Edito CMS. Jest ona zgodna ze standardem RWD umożliwiającym przeglądanie serwisu na urządzeniach mobilnych. Strona internetowa może być wyświetlana w trzech wersjach językowych -  polska, angielska oraz ukraińska. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niedowidzących portal został przygotowany w różnych wersjach przyjaznych dla odbiorcy.

 

Dobra współpraca z Klientem oraz jakość świadczonych usług przez Ideo zaowocowała kolejnym projektem zakładającym stworzenie nowej wersji Biuletynu Informacji Publicznej oraz Intranetu.

 

Główne korzyści dla klienta:

 

 • poprawa wizerunku miasta,
 • lepsza budowa informacji,
 • poprawa dialogu z mieszkańcami miasta,
 • promowanie Lublina,
 • strona dostosowana do wielkości okna przeglądarki,
 • monitoring publikacji treści,
 • prostszy dostęp do informacji,
 • zastosowanie struktury modułowej umożliwiającej rozbudowę portalu w przyszłości.

Klienci o nas

 • Współpracę z Ideo oceniamy bardzo dobrze, a wdrożone przez firmę rozwiązania traktujemy jako w pełni odpowiadające naszym potrzebom.
  MACIEJ KOWALEWSKI, Szef Marketingu thyssenkrupp Materials Poland
 • Portal spełnia nasze oczekiwania, stanowiąc jednoczenie spójny element strategii biznesowej naszej firmy. Uważamy firmę Ideo za rzetelnego kontrahenta i godnego polecenia partnera biznesowego.
  SONIA KONDRATOWICZ, Dyrektor ds. Cyfrowego Rozwoju Biznesu, Medicover Polska
 • Firma Ideo wykazała się sumiennością i profesjonalizmem podczas wszystkich etapów współpracy.
  KAMIL KIRKER, Członek Zarządu Farmacol

Jak możemy Ci pomóc?

Jak możemy ci pomóc?

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ideo Sp. z o. o., w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z

klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Ideo Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ideo Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-234), przy ul. Nad Przyrwą 13.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem odo@ideo.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust 1 lit. b oraz lit. f RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do odpowiedzi na korespondencję, a w przypadku, gdy na jej podstawie zostanie wszczęta procedura ofertowania i/lub zawarta umowa na wykonanie usług, wówczas przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO).
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, [jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem].
 7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych, nie będzie możliwa odpowiedź w sprawie opisanej przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.