Strona internetowa Getin Bank

Strona internetowa Getin Bank

Strona internetowa Getin Bank.

Getin Bank jest jednym z największych banków w Polsce. Utworzony został w 2004 r. w wyniku fuzji Getin Banku z Nobel Bankiem. Powstała marka  Getin Noble Bank S.A. świadczy usługi bankowości detalicznej dla klientów indywidualnych, MŚP, korporacji oraz wspólnot mieszkaniowych. Swoje produkty oferuje w 400 oddziałach oraz we współpracy z sieciami pośredników.

 

Zadania i cele

 

Do wykonania strony internetowej wykorzystaliśmy zaawansowany system Edito CMS, który umożliwia zarządzanie mechanizmem pozwalającym na zamieszczanie treści w serwisie. Najważniejszą jego cechą jest edytowanie tekstów oraz grafik zamieszczonych na witrynie za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

 

 

 

Projekt obejmował przygotowanie oraz rozwój intuicyjnej strony internetowej, która pozwoli na administrowanie różnymi serwisami informacyjnymi.

 

 

 

Praca nad zleceniem dotyczyła zaprojektowania odpowiedniej budowy informacji podzielonej na sekcje, które obejmowały odzwierciedlenie poziomu satysfakcji czerpanej przez użytkownika z danej witryny. Do serwisu zaimplementowaliśmy znaczną ilość funkcjonalności dedykowanych:

 

 • Wyszukiwarka internetowa oparta na usłudze Elastic Search, która umożliwia wyszukiwanie informacji z uwzględnieniem parametrów
 • Wyszukiwarka placówek i bankomatów, która korzysta z zasobów Google Maps oraz jest zintegrowana z szyną danych banku
 • Kalkulatory kredytowe i oszczędnościowe, które umożliwiają użytkownikowi wyliczenie zdolności kredytowej lub dopasowanie odpowiedniego produktu bankowego
 • Formularz kontaktowy, który pozwala na modyfikowanie wartości pól oraz ich walidację. Wdrożony moduł został zintegrowany z szyną danych banku i wzbogacony o statystyki wysyłki leadów
 • Pobieranie danych oraz udostępnianie informacji dotyczących kursów walut – funkcja ta została zintegrowana z szyną danych banku
 • Centrum Dokumentów – umieszczenie wszystkich dokumentów dotyczących produktów bankowych w jednym miejscu oraz umożliwienie wybrania odpowiedniej kategorii lub wersji dokumentu
 • Ruchome dane – wdrożenie odpowiedniego mechanizmu, który umożliwia kompleksowe zarządzanie zmiennymi w całym serwisie
 • Aranżacje i widżety – zaprojektowanie systemu aranżacji i widżetów, które można wiele razy użyć na stronie internetowej

 

Główne korzyści dla klienta:

 

 • Wzmocnienie pozytywnego wizerunku Banku,
 • Przejrzysta architektura informacji,
 • Budowa strony w technologii RWD,
 • Nadawanie odpowiednich dostępów do informacji i ich edycji,
 • Możliwość uczestnictwa w dedykowanych szkolenia dla administratorów i redaktorów serwisu,
 • Jedna platforma obsługująca kilka serwisów bankowych,
 • Usprawnienie poziomu wydajności związanej z zarządzaniem treścią na stronie.

 

Klienci o nas

 • Współpracę z Ideo oceniamy bardzo dobrze, a wdrożone przez firmę rozwiązania traktujemy jako w pełni odpowiadające naszym potrzebom.
  MACIEJ KOWALEWSKI, Szef Marketingu thyssenkrupp Materials Poland
 • Portal spełnia nasze oczekiwania, stanowiąc jednoczenie spójny element strategii biznesowej naszej firmy. Uważamy firmę Ideo za rzetelnego kontrahenta i godnego polecenia partnera biznesowego.
  SONIA KONDRATOWICZ, Dyrektor ds. Cyfrowego Rozwoju Biznesu, Medicover Polska
 • Firma Ideo wykazała się sumiennością i profesjonalizmem podczas wszystkich etapów współpracy.
  KAMIL KIRKER, Członek Zarządu Farmacol

Jak możemy Ci pomóc?

Jak możemy ci pomóc?

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ideo Sp. z o. o., w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z

klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Ideo Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ideo Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-234), przy ul. Nad Przyrwą 13.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem odo@ideo.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust 1 lit. b oraz lit. f RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do odpowiedzi na korespondencję, a w przypadku, gdy na jej podstawie zostanie wszczęta procedura ofertowania i/lub zawarta umowa na wykonanie usług, wówczas przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO).
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, [jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem].
 7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych, nie będzie możliwa odpowiedź w sprawie opisanej przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.