Serwis intranetowy dla KSC

Serwis intranetowy dla KSC

Serwis intranetowy dla Krajowej Spółki Cukrowej.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. powstała poprzez zjednoczenie się trzech spółek, należących do Skarbu Państwa: Lubelsko-Małopolskiej Spółki Cukrowej S.A., Mazowiecko-Kujawskiej Spółki Cukrowej S.A. oraz Poznańsko-Pomorskiej Spółki Cukrowej S.A. Jest to największy producent cukru w Polsce i ósmy w Europie. Produkty, które sprzedaje Spółka, sygnowane są marką „Polski Cukier”.

 

 

Zadania i cele

 

W ramach współpracy z Klientem zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy serwis intranetowy dedykowany pracownikom Spółki. Do budowy intranetu wykorzystaliśmy autorską platformę Edito ze względu na jej wysoką wydajność i elastyczność, co umożliwia obsługę wielu użytkowników oraz dopasowanie jej do potrzeb Klienta.

 

 

Ponad 4 tys. pracowników, podlegających pod KSC Polski Cukier S.A., korzysta na co dzień z intranetu.

 

 

Serwis intranetowy został wyposażony w wiele praktycznych funkcjonalności. Jedną z nich jest możliwość profilowania artykułów, podczas udostępniania ich w intranecie. Dzięki temu treści wyświetlane są pracownikom w zależności od tego, w jakiej spółce pracują.

 

Warto od razu wspomnieć o istotnym elemencie intranetu, jakim jest struktura organizacyjna. Dokładne jej odwzorowanie pozwala łatwiej zarządzać architekturą informacji w serwisie. Ponadto struktura tworzona jest dynamicznie, a na stronie wyświetla się w formie interaktywnego grafu.

 

Platforma intranetowa zawiera zarówno podstawowe moduły, takie jak Aktualności, Opisy, Galeria czy Ankiety, jak również dedykowane, dostosowane do potrzeb Klienta, np.:

 

 • Baza dokumentów – bardzo ważna pod kątem zapewnienia porządku w treściach. Jedna, skategoryzowana baza dokumentów umożliwia szybkie odnalezienie poszukiwanych plików. Pracownicy otrzymują do niej dostęp wraz z odpowiednim poziomem uprawnień przydzielanym automatycznie. Uprawnienia są nadawane według różnych kryteriów, np. spółka, jednostka organizacyjna. Dodatkową funkcją w Bazie dokumentów jest opcja ich archiwizacji.
 • Baza pracownikówzbiera i prezentuje dane na temat użytkowników, jak np. stanowisko, telefon i numer pokoju. Informacje te są aktualizowane na bieżąco. Dodatkowym rozwiązaniem jest informacja nt. nieobecności, która pojawia się w przypadku, gdy dany pracownik jest np. na urlopie, na chorobowym lub w delegacji. Dzięki temu zarówno przełożeni działów, jak i inni pracownicy mają podgląd na harmonogram pracy pozostałych osób.

 

Konto użytkownika zostało rozszerzone o kilka dedykowanych funkcjonalności, jak np.: 

 

 • Możliwość przeglądania raportu o swoich nieobecnościach – podgląd wykorzystanych dni urlopowych i rodzaju nieobecności.
 • Weryfikacja swojego harmonogramu pracy poprzez kalendarz wyświetlający godziny pracy w danym miesiącu. Istnieje opcja wydruku kalendarza zapisanego w widoku miesięcznym.
 • Opcja wygenerowania paska płacowego. W każdym miesiącu tworzony jest przez system raport dotyczący wypłaty, który można wydrukować lub wysłać na podanego w systemie maila.
 • Możliwość wygenerowania wniosku o refundację kosztów za okulary. Praktycznie większość danych pobierana jest z bazy. Pracownik jedynie podaje kilka informacji, jak: numer faktury, data wystawienia faktury oraz kwotę faktury.
 • Możliwość wygenerowania wniosku o delegację służbową oraz jego wydruku – zarówno samego wzoru, jak i już uzupełnionego wniosku.

 

W serwisie intranetowym została także wdrożona funkcjonalność, jaką jest publikacja biuletynów prasowych. Biuletyny tworzone są w zewnętrznej aplikacji, następnie system pobiera z serwera pocztowego najnowsze wydanie i wysyła je na odpowiednie adresy e-mail.

 

Kolejną funkcjonalnością intranetu jest Linkownia, czyli jedno miejsce, które gromadzi skróty (linki) do systemów funkcjonujących w firmie. Praktycznym rozwiązaniem jest opcja ustawienia przez pracownika skrótów na głównej stronie, z których najczęściej korzysta.

 

Dostosowaliśmy także intranet do urządzeń typu Infokiosk, które korzystają z oprogramowania SiteKiosk. Na urządzeniach wyświetla się podstawowa wersja intranetu, dostępna bez konieczności logowania. Istnieje jednak opcja zalogowania się na swoje konta, dzięki czemu pracownicy produkcyjni otrzymują dostęp do pozostałych funkcjonalności znajdujących się w module Konto użytkownika.

 

Portal intranetowy posiada również system statystyczny, za pomocą którego uprawnione osoby mogą monitorować liczbę i czas odsłon, odwiedzin, z uwzględnieniem poszczególnych modułów i zakresu czasowego. W ten sposób analizowane jest zainteresowanie użytkowników i możliwe skuteczniejsze dopasowanie intranetu i publikowanych w nim treści.

 

Główne korzyści dla klienta:

 

 • Sprawna komunikacja wewnętrzna,
 • poprawa organizacji pracy,
 • uporządkowana baza dokumentów,
 • możliwość profilowania treści do konkretnych grup pracowników,
 • wzrost zaangażowania pracowników.

 

Klienci o nas

 • Współpracę z Ideo oceniamy bardzo dobrze, a wdrożone przez firmę rozwiązania traktujemy jako w pełni odpowiadające naszym potrzebom.
  MACIEJ KOWALEWSKI, Szef Marketingu thyssenkrupp Materials Poland
 • Portal spełnia nasze oczekiwania, stanowiąc jednoczenie spójny element strategii biznesowej naszej firmy. Uważamy firmę Ideo za rzetelnego kontrahenta i godnego polecenia partnera biznesowego.
  SONIA KONDRATOWICZ, Dyrektor ds. Cyfrowego Rozwoju Biznesu, Medicover Polska
 • Firma Ideo wykazała się sumiennością i profesjonalizmem podczas wszystkich etapów współpracy.
  KAMIL KIRKER, Członek Zarządu Farmacol

Jak możemy Ci pomóc?

Jak możemy ci pomóc?

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ideo Sp. z o. o., w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z

klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Ideo Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ideo Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-234), przy ul. Nad Przyrwą 13.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem odo@ideo.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust 1 lit. b oraz lit. f RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do odpowiedzi na korespondencję, a w przypadku, gdy na jej podstawie zostanie wszczęta procedura ofertowania i/lub zawarta umowa na wykonanie usług, wówczas przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO).
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, [jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem].
 7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych, nie będzie możliwa odpowiedź w sprawie opisanej przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.