Serwis intranetowy dla Empik

Serwis intranetowy dla Empik

Serwis intranetowy dla Empik.

Empik - firma swoją działalność rozpoczęła w 1948 roku jako sieć sprzedaży mająca związek z kulturą, wiedzą oraz rozrywką. Obecnie jest jedną z trzech największych platform sprzedażowych w Polsce. Bogata oferta sprzedażowa obejmuje, m. in. takie artykułu jak książki, prasę, wydawnictwa muzyczne, filmy, gry, zabawki kreatywne, ale również bilety na wydarzenia kulturalne i rozrywkowe, czy wyposażenie wnętrz. Wieloletnie doświadczenie spowodowało, że Empik stał się liderem w swojej branży. W chwili obecnej dysponuje 300 salonami stacjonarnymi na terenie Polski oraz platformą e-commerce.

 

 

Zadania i cele

 

Założeniem projektu było stworzenie rozbudowanej platformy intranetowej ułatwiającej komunikację między użytkownikami oraz dostosowanej jej do potrzeb firmy i pracowników. Budowę platformy oparliśmy o nasz autorski system Edito CMS, który umożliwia jej rozbudowę o dodatkowe elementy. Serwis zawiera spójną bazę wiedzy i dokumentów, jak również umożliwia dostęp do danych, które pochodzą z innych systemów.

 

 

 

Obszerna baza wiedzy oraz wydajne narzędzie, które jest wsparciem w komunikacji wewnętrznej.

 

 

 

System został połączony z ujednoliconą oraz uporządkowaną bazą dokumentów. Umieszczona została również baza pracowników i struktura organizacyjna. Innowacyjny Intranet stał się przestrzenią, w której zostały zebrane i złączone w całość dane pochodzące z innych systemów. Dodatkowo zaimplementowana została praktyczna wyszukiwarka umożliwiająca dostęp pracownikom do ważnych dla nich treści. Platforma stała się miejscem, w którym znaleźć można informacje sprzedażowe, zapowiedzi oraz nowości wydawnicze, oferty pracy kierowane do pracowników, jak również wewnętrzny kalendarza wydarzeń. To również przestrzeń wspierająca przełożonych, którzy mogą śledzić raporty dotyczące urlopów pracowników i ich dostępności.

 

Strona główna została tak skonstruowana, aby umożliwić użytkownikowi dostosowanie umieszczonych na niej treści do indywidualnych potrzeb, takich jak dostępne formy informacji lub układ bloków. Pracownicy mają możliwość skonstruowania zestawów linków do elementów najbardziej potrzebnych im do wykonywania swoich obowiązków. Dodatkowo zaimplementowany został system uprawnień, który pozwala na wyświetlanie odpowiednich treści skierowanych do określonych grup pracowników. Poza ty w systemie wdrożone zostały komunikaty, które wyświetlają informacje o dostępie do nowych treści. Aby usprawnić komunikację Intranet został wyposażony w zaawansowany system ankiet i formularzy. Dzięki tej funkcji firma ma możliwość przeprowadzania badań wśród pracowników, zbierania od nich informacje, jak również prowadzenia zapisów na wydarzenia.

 

Główne korzyści dla klienta:

 

 • optymalizacja komunikacji wewnętrznej,
 • ujednolicenie bazy dokumentów,
 • szybki i prosty dostęp do informacji,
 • redukcja chaosu informacyjnego,
 • wzmocnienie poczucia identyfikacji z firmą,
 • podniesienie satysfakcji pracowników.

Klienci o nas

 • Współpracę z Ideo oceniamy bardzo dobrze, a wdrożone przez firmę rozwiązania traktujemy jako w pełni odpowiadające naszym potrzebom.
  MACIEJ KOWALEWSKI, Szef Marketingu thyssenkrupp Materials Poland
 • Portal spełnia nasze oczekiwania, stanowiąc jednoczenie spójny element strategii biznesowej naszej firmy. Uważamy firmę Ideo za rzetelnego kontrahenta i godnego polecenia partnera biznesowego.
  SONIA KONDRATOWICZ, Dyrektor ds. Cyfrowego Rozwoju Biznesu, Medicover Polska
 • Firma Ideo wykazała się sumiennością i profesjonalizmem podczas wszystkich etapów współpracy.
  KAMIL KIRKER, Członek Zarządu Farmacol

Jak możemy Ci pomóc?

Jak możemy ci pomóc?

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ideo Sp. z o. o., w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z

klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Ideo Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ideo Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-234), przy ul. Nad Przyrwą 13.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem odo@ideo.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust 1 lit. b oraz lit. f RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do odpowiedzi na korespondencję, a w przypadku, gdy na jej podstawie zostanie wszczęta procedura ofertowania i/lub zawarta umowa na wykonanie usług, wówczas przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO).
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, [jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem].
 7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych, nie będzie możliwa odpowiedź w sprawie opisanej przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.