Serwis intranetowy dla DPD

Serwis intranetowy dla DPD

Serwis intranetowy dla DPD

DPD Polska Sp. z o.o. jest jedną z największych firm kurierskich na rynku. DPD Polska jest częścią DPDgroup, która jest drugą pod względem wielkości międzynarodową siecią kurierską należącą do holdingu GeoPost. W 2018 roku wprowadziła do swojej oferty dwie nowe usługi dla biznesu – DPD Today i Dostawy Nocne wspierając sklepy w szybkim dostarczaniu przesyłek. Firma tylko w 2019 r. doręczyła 157 mln paczek. Spółka oferuje swoim Klientom najwyższą jakość obsługi, realizuje założenia zrównoważonego rozwoju oraz dba o bezpieczeństwo klientów i powierzonych przesyłek.

 

 

Zadania i cele

 

Dla naszego Klienta zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy serwis intranetowy przeznaczony dla pracowników. Intranet wyróżnia się szerokim zakresem wiedzy oraz informacji, to także bardzo duże wsparcie w komunikacji wewnętrznej.

 

 

 

Rozwinięty serwis intranetowy wspierający niemalże 4 tys. pracowników.

 

 

 

Głównym modułem wdrożonego rozwiązania jest Baza dokumentów, w której znajdziemy wszystkie potrzebne dla pracownika dokumenty oraz formularze. Dla ułatwienia obsługi zostały one podzielone na kategorie. Poza tym platforma zawiera wyszukiwarkę pełnotekstową, która pozwala na przeszukiwanie zawartości plików. Funkcja ta daje możliwość szybkiego dotarcia do informacji.

 

Następnym ważnym modułem jest Baza pracowników będąca zbiorem danych teleadresowych. Informacje zawarte w module są automatycznie zaczytywane oraz aktualizowane z pliku xls umieszczonego na serwerze.

 

Istotnym elementem w każdej organizacji jest struktura organizacyjna, która została w systemie szczegółowo odzwierciedlona i na bieżąco aktualizowana. Dodatkowo został wdrożony system uprawnień, który umożliwia nadawanie pracownikom dostępu do określonych treści. Rozwiązanie takie pozwala na dopasowanie treści do właściwej grupy odbiorców.

 

Dzięki kolejnym wdrożonym modułom Aktualności oraz Ogłoszenia użytkownicy mają stały dostęp aktualnych informacji. Elementy te można również skatalogować według własnych potrzeb. Dodatkowo moduły Ankiety i Formularze umożliwiają tworzenie dowolnych treści oraz zapytań, które udostępniane są wybranej grupie odbiorców.

 

Intranet został również wyposażony w funkcję Linkownia. Znajduje się tam zbiór linków do systemów działających w firmie. Pracownicy mają możliwość wybrania tych, z których najczęściej korzystają i ustawienia do nich dostępu na głównej stronie.

 

Platforma posiada system statystyczny umożliwiający administratorom monitorowanie wskaźników odwiedzin oraz odsłon, które są podzielone na określone treści i zakres czasowy.

 

Główne korzyści dla klienta:

 

 • Intranet stał się miejscem wspierającym komunikację wewnętrzną w firmie,
 • Intuicyjny dostęp do dokumentów,
 • Świadoma budowa poczucia przynależności pracowników do organizacji,
 • Zwiększenie komfortu pracy oraz oszczędność czasu
 • Funkcjonalny system spójny z marką firmy.

Klienci o nas

 • Współpracę z Ideo oceniamy bardzo dobrze, a wdrożone przez firmę rozwiązania traktujemy jako w pełni odpowiadające naszym potrzebom.
  MACIEJ KOWALEWSKI, Szef Marketingu thyssenkrupp Materials Poland
 • Portal spełnia nasze oczekiwania, stanowiąc jednoczenie spójny element strategii biznesowej naszej firmy. Uważamy firmę Ideo za rzetelnego kontrahenta i godnego polecenia partnera biznesowego.
  SONIA KONDRATOWICZ, Dyrektor ds. Cyfrowego Rozwoju Biznesu, Medicover Polska
 • Firma Ideo wykazała się sumiennością i profesjonalizmem podczas wszystkich etapów współpracy.
  KAMIL KIRKER, Członek Zarządu Farmacol

Jak możemy Ci pomóc?

Jak możemy ci pomóc?

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ideo Sp. z o. o., w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z

klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Ideo Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ideo Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-234), przy ul. Nad Przyrwą 13.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem odo@ideo.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust 1 lit. b oraz lit. f RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do odpowiedzi na korespondencję, a w przypadku, gdy na jej podstawie zostanie wszczęta procedura ofertowania i/lub zawarta umowa na wykonanie usług, wówczas przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO).
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, [jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem].
 7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych, nie będzie możliwa odpowiedź w sprawie opisanej przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.