Rate API oraz Tracking API dla APC Postal Logistics

Rate API oraz Tracking API dla APC Postal Logistics

Wdrożyliśmy rozwiązania typu Rate API oraz Tracking API, które usprawniają szereg procesów, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.

APC Postal Logistics jest wiodącym amerykańskim konsolidatorem i dystrybutorem międzynarodowych paczek i przesyłek pocztowych. Firma ma siedzibę w USA, a swoje innowacyjne rozwiązania transportowe oferuje ponad 200 krajom na całym świecie.

 

 

Zadania i cele

 

Współpraca z Klientem obejmowała zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań Rate API oraz Tracking API, które usprawniają szereg procesów wewnętrznych i zewnętrznych podczas współpracy z partnerami biznesowymi. Ponadto została odnowiona szata graficzna w serwisie www Klienta, w wyniku czego treści są prezentowane w sposób wygodny i nowoczesny.

 

Rozwiązanie jakim jest Tracking API pozwala śledzić paczki wysyłane przez APC Postal Logistics. Użytkownicy mogą przeglądać status danej paczki bezpośrednio na stronie www lub za pomocą API Klienta. Dzięki API możliwa jest integracja z wieloma systemami pobocznymi, których zadaniem jest pobieranie dodatkowych informacji o paczkach i scalanie ich ze sobą.

 

 

 

System Tracking API wykorzystuje ponad 1,5 mln osób miesięcznie, by sprawdzać status swojej paczki.

 

 

 

Drugie rozwiązanie - Rate API jest systemem, które wycenia koszty wysyłki paczek międzynarodowych. Proces polega na połączeniu się zewnętrznych systemów, np. sklepów internetowych, z API Klienta i w ten sposób otrzymują one informacje o cenie przesyłki. Każda cena jest kalkulowana według parametrów określonych przez APC. Ponad 100 tys. – tyle obecnie wynosi liczba zapytań obsługiwanych przez Rate API miesięcznie.

 

Oba rozwiązania zbudowaliśmy w oparciu o autorską platformę Edito .NET Core i hostujemy w chmurze Amazon (AWS).

 

 

Główne korzyści dla klienta:

 

 • Praktyczne i funkcjonalne rozwiązania biznesowe,
 • uporządkowana i przejrzysta struktura informacji,
 • wydajne i skuteczne technologie.

 

Klienci o nas

 • Współpracę z Ideo oceniamy bardzo dobrze, a wdrożone przez firmę rozwiązania traktujemy jako w pełni odpowiadające naszym potrzebom.
  MACIEJ KOWALEWSKI, Szef Marketingu thyssenkrupp Materials Poland
 • Portal spełnia nasze oczekiwania, stanowiąc jednoczenie spójny element strategii biznesowej naszej firmy. Uważamy firmę Ideo za rzetelnego kontrahenta i godnego polecenia partnera biznesowego.
  SONIA KONDRATOWICZ, Dyrektor ds. Cyfrowego Rozwoju Biznesu, Medicover Polska
 • Firma Ideo wykazała się sumiennością i profesjonalizmem podczas wszystkich etapów współpracy.
  KAMIL KIRKER, Członek Zarządu Farmacol

Jak możemy Ci pomóc?

Jak możemy ci pomóc?

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ideo Sp. z o. o., w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z

klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Ideo Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ideo Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-234), przy ul. Nad Przyrwą 13.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem odo@ideo.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust 1 lit. b oraz lit. f RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do odpowiedzi na korespondencję, a w przypadku, gdy na jej podstawie zostanie wszczęta procedura ofertowania i/lub zawarta umowa na wykonanie usług, wówczas przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO).
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, [jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem].
 7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych, nie będzie możliwa odpowiedź w sprawie opisanej przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.