Platforma intranetowa dla Mostostal Warszawa S.A.

Platforma intranetowa dla Mostostal Warszawa S.A.

Platforma intranetowa dla Mostostal Warszawa S.A.

Mostostal Warszawa S.A. jest największą firmą budowlaną w Polsce. Swoją działalność na rynku rozpoczęła w 1945 roku. Jako generalny wykonawca realizuje projekty inwestycyjne w głównych sektorach rynku budowlanego w kraju oraz zagranicą. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło firmie na wiele realizacji z zakresu budownictwa ogólnego, drogowego, przemysłowego oraz energetycznego. Przedsiębiorstwo jest liderem w tworzeniu konstrukcji stalowych oraz instalacji technologicznych dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego. Od 1993 roku akcje spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

 

Zadania i cele

 

Projekt zakładał przygotowanie oraz wdrożenie rozbudowanego systemu intranetowego. Pracę rozpoczęliśmy od szczegółowej analizy potrzeb. Na przygotowanych przez nas warsztatach wspólnie z kierownictwem i pracownikami została wypracowana wizja realizacji projektu. Spotkanie miało na celu dostosowanie intranetu do indywidualnych potrzeb naszego Klienta.

 

 

 

Platforma intranetowa powstała w oparciu o nasz autorski system Edito CMS do zarządzania treścią, który jest bogatym źródłem wiedzy dla pracowników.

 

 

 

Głównym założeniem było stworzenie uniwersalnej i prostej w obsłudze bazy dokumentów. System zawiera wyszukiwarkę pełnotekstową umożliwiającą znalezienie poszukiwanej frazy w treści dokumentów. Dodatkowym atutem jest implementacja mechanizmu OCR, który optycznie rozpoznaje znaki sprawiając, że wszystkie dokumenty zawierają swoją wersję tekstową. Rozwiązanie to daje możliwość szybkiego dotarcia do najważniejszych treści.

 

Aby ułatwić codzienną pracę do systemu zaimplementowana została baza pracowników, która pobierając dane z systemu kadrowo-płacowego firmy na bieżąco się aktualizuje. Natomiast funkcjonalna wyszukiwarka daje możliwość przeszukiwania bazy w oparciu o grupy kryteriów.

 

Dodatkowym elementem, który znalazł się w Intranecie jest kalendarz wydarzeń i eventów firmowych. Dodawanie przez użytkowników ulubionych treści oraz system powiadomień o nowych informacjach i dokumentach umożliwiają bieżącą aktualizację swoich zasobów.

 

Interesującym rozwiązaniem dla pracowników jest część intranetowa zawierająca strefę „po godzinach”. To miejsce do zamieszczania treści o mniej formalnym charakterze. To właśnie  tutaj pracownicy mają możliwość publikacji ogłoszeń, zapisywania się na wolontariat czy przeczytania artykułów w sekcji Work-Life Balance.

 

Główne korzyści dla klienta:

 

 • Zwiększenie jakości komunikacji wewnętrznej oraz sprawnego przepływu informacji w firmie,
 • integracja pracowników oraz łatwiejszy dostępu do istotnych zasobów,
 • szczegółowa baza zawierająca dokumenty, regulaminy i procedury,
 • połączenie systemów informatycznych firmy,
 • krótszy proces adaptacji nowych pracowników,
 • mniejsza liczba wysyłanych e-maili i oszczędzanie czasu,
 • wsparcie pracy działu HR.

 

Klienci o nas

 • Współpracę z Ideo oceniamy bardzo dobrze, a wdrożone przez firmę rozwiązania traktujemy jako w pełni odpowiadające naszym potrzebom.
  MACIEJ KOWALEWSKI, Szef Marketingu thyssenkrupp Materials Poland
 • Portal spełnia nasze oczekiwania, stanowiąc jednoczenie spójny element strategii biznesowej naszej firmy. Uważamy firmę Ideo za rzetelnego kontrahenta i godnego polecenia partnera biznesowego.
  SONIA KONDRATOWICZ, Dyrektor ds. Cyfrowego Rozwoju Biznesu, Medicover Polska
 • Firma Ideo wykazała się sumiennością i profesjonalizmem podczas wszystkich etapów współpracy.
  KAMIL KIRKER, Członek Zarządu Farmacol

Jak możemy Ci pomóc?

Jak możemy ci pomóc?

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ideo Sp. z o. o., w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z

klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Ideo Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ideo Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-234), przy ul. Nad Przyrwą 13.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem odo@ideo.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust 1 lit. b oraz lit. f RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do odpowiedzi na korespondencję, a w przypadku, gdy na jej podstawie zostanie wszczęta procedura ofertowania i/lub zawarta umowa na wykonanie usług, wówczas przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO).
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, [jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem].
 7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych, nie będzie możliwa odpowiedź w sprawie opisanej przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.