Funkcjonalna platforma komunikacyjna

Funkcjonalna platforma komunikacyjna

Implementacja platformy komunikacyjnej dla jednej z największych firm pożyczkowych w Polsce.

Provident Polska S.A. to jedna z największych firm pożyczkowych w Polsce. Jest częścią grupy finansowej - International Personal Finance (IPF), która działa w aż 12 krajach, rozlokowanych na całym świecie. W naszym kraju Provident funkcjonuje od 1997 roku. Oferta tego przedsiębiorstwa obejmuje szereg produktów, takich jak pożyczki konsumenckie, czy dla firm.

 

 

Zadania i cele

 

Platforma została zbudowana w oparciu o autorski system Edito CMS. Dzięki temu nasz zespół mógł ją w pełni dopasować do indywidualnych potrzeb Klienta. Zaimplementowaliśmy około 40 nowych funkcjonalności, w tym:

 

 • serwis informacyjny,
 • baza dokumentów,
 • Kalendarz,
 • ankiety,
 • dynamiczne formularze,
 • newsletter,
 • książka adresowa.

 

Wprowadziliśmy także „przechowalnie”. Jest to narzędzie do szybkiej zmiany plików tak, aby np. nie przekraczały dopuszczalnej wielkości załączników w firmowych e-mailach.

 

Ponad to system intranetowy daje pracownikom możliwość wyrażanie własnych opinii. Umożliwia również dzielenie się posiadaną wiedzą poprzez np. czat lub forum. Dzięki wprowadzeniu firmowej platformy komunikacyjnej pracownicy zyskali również możliwość publikowania wartościowych treści za pośrednictwem blogu. Tego typu narzędzia sprzyjają poprawie zaangażowania oraz motywują do działania.

 

 

 

Nowa odsłona platformy komunikacyjnej Providenta została podzielona na dwie części – serwis intranetowy dla pracowników i wewnętrzny portal dedykowany Doradcom Klienta.

 

 

 

Dodatkowo intranet wyposażony jest w wyszukiwarkę pełnotekstową. Przy jej zastosowaniu wyszukiwanie potrzebnych treści jest proste i szybkie. Wszystkie dane zostają uporządkowane w jednym miejscu. W intuicyjnej i łatwej w przeszukiwaniu bazie dokumentów znaleźć można m.in. istotne akta, regulaminy i wzory (np. umów).

 

Wdrożony został również moduł rezerwacji, wyposażony w pełną konfigurację zasobów. Dzięki temu pracownicy mogą rezerwować wybrane dobra, jakie posiada firma (np. salki konferencyjne, pokoje hotelowe, czy szkolenia).

 

Z zalet tego wdrożenia warto też podkreślić, że wysoka skalowalność platformy Edito CMS, pozwala aplikacji na sprawne obsługiwanie nawet blisko 9 tysięcy użytkowników serwisu.

 

Główne korzyści dla klienta:

 

 • redukcja kosztów korespondencji wewnętrznej firmy (ograniczenie zużycia papieru),
 • profilowanie informacji dla wybranych grup pracowników,
 • wsparcie działu HR,
 • usprawnienie komunikacji między pracownikami,
 • wzrost zaangażowania pracowników,
 • budowanie marki pracodawcy,
 • Oszczędność czasu.

 

Klienci o nas

 • Współpracę z Ideo oceniamy bardzo dobrze, a wdrożone przez firmę rozwiązania traktujemy jako w pełni odpowiadające naszym potrzebom.
  MACIEJ KOWALEWSKI, Szef Marketingu thyssenkrupp Materials Poland
 • Portal spełnia nasze oczekiwania, stanowiąc jednoczenie spójny element strategii biznesowej naszej firmy. Uważamy firmę Ideo za rzetelnego kontrahenta i godnego polecenia partnera biznesowego.
  SONIA KONDRATOWICZ, Dyrektor ds. Cyfrowego Rozwoju Biznesu, Medicover Polska
 • Firma Ideo wykazała się sumiennością i profesjonalizmem podczas wszystkich etapów współpracy.
  KAMIL KIRKER, Członek Zarządu Farmacol

Jak możemy Ci pomóc?

Jak możemy ci pomóc?

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ideo Sp. z o. o., w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z

klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Ideo Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ideo Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-234), przy ul. Nad Przyrwą 13.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem odo@ideo.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust 1 lit. b oraz lit. f RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do odpowiedzi na korespondencję, a w przypadku, gdy na jej podstawie zostanie wszczęta procedura ofertowania i/lub zawarta umowa na wykonanie usług, wówczas przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO).
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, [jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem].
 7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych, nie będzie możliwa odpowiedź w sprawie opisanej przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.