Aplikacja CRM wspierająca zarządzanie portfelem

Aplikacja CRM wspierająca zarządzanie portfelem

Aplikacja CRM wspierająca zarządzanie portfelem Klientów.

Thyssenkrupp Materials Poland S.A. to spółka, która należy do niemieckiego koncernu thyssenkrupp. Jest pracodawcą zatrudniającym blisko 200 tys. pracowników w ponad 670 filiach na całym świecie. Na rynku polskim firma jest kluczowym dystrybutorem metali i tworzyw sztucznych. W ich ofercie znajdują się również wyroby hutnicze ze stali węglowej, nierdzewnej oraz metali nieżelaznych.

 

Zadania i cele

 

Aplikacja daje możliwość wygodnego dostępu związanego z pobieraniem danych sprzedażowych, a także planowaniem i rozliczaniem spotkań z partnerami handlowymi. Rozwiązanie umożliwia wgląd do danych wskaźnikowych, które wspierają przedstawicieli handlowych w podejmowaniu szybszych i trafniejszych decyzji. Według założeń biznesowych firmy, wdrożony system stał się kluczowym składnikiem w procesie podnoszenia jakości pracy z kontrahentami. Jest on również elementem usprawniającym procesy firmowe.

 

 

 

Dla naszego Klienta przygotowaliśmy i wdrożyliśmy aplikację klasy CRM, która wspiera pracę pionu handlowego.

 

 

 

Główne funkcjonalności SZPiK:

 

 • CRM wspierający zarządzanie klientami,
 • Raporty,
 • WIKI,
 • Wskaźniki/wykresy dostarczające informacji o klientach,
 • Kalendarz,
 • Planner spotkań z klientami,
 • Przypomnienia,
 • Rozszerzona poczta wewnętrzna,
 • Planowanie działania strategicznego na kliencie.

 

Aplikacja została zbudowana w oparciu o standardy RWD, które umożliwiają automatyczne dopasowanie się układu strony do okna urządzenia. Ponadto została ona rozbudowana o angielską wersję językową. Dodatkowo aplikację zintegrowaliśmy z takimi systemami, jak m.in. Fast-Profit, BI, Active Directory czy Outlook 2010, które używane są przez Klienta.

 

Główne korzyści dla klienta:

 

 • Automatyzacja procesów biznesowych,
 • Zwiększenie komfortu pracy dotyczącego zarządzania kontrahentami,
 • Gromadzenie oraz dostęp do informacji dotyczących współpracy z klientem,
 • Minimalizacja kosztów związanych z administracją,
 • Zwiększenie sprzedaży,
 • Możliwość weryfikacji pracy handlowców.

 

Klienci o nas

 • Współpracę z Ideo oceniamy bardzo dobrze, a wdrożone przez firmę rozwiązania traktujemy jako w pełni odpowiadające naszym potrzebom.
  MACIEJ KOWALEWSKI, Szef Marketingu thyssenkrupp Materials Poland
 • Portal spełnia nasze oczekiwania, stanowiąc jednoczenie spójny element strategii biznesowej naszej firmy. Uważamy firmę Ideo za rzetelnego kontrahenta i godnego polecenia partnera biznesowego.
  SONIA KONDRATOWICZ, Dyrektor ds. Cyfrowego Rozwoju Biznesu, Medicover Polska
 • Firma Ideo wykazała się sumiennością i profesjonalizmem podczas wszystkich etapów współpracy.
  KAMIL KIRKER, Członek Zarządu Farmacol

Jak możemy Ci pomóc?

Jak możemy ci pomóc?

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ideo Sp. z o. o., w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z

klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Ideo Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ideo Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-234), przy ul. Nad Przyrwą 13.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem odo@ideo.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust 1 lit. b oraz lit. f RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do odpowiedzi na korespondencję, a w przypadku, gdy na jej podstawie zostanie wszczęta procedura ofertowania i/lub zawarta umowa na wykonanie usług, wówczas przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO).
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, [jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem].
 7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych, nie będzie możliwa odpowiedź w sprawie opisanej przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.