Nasze serwisy internetowe: Ideo | Pozycjonowanie | Usługi Hostingowe | Obieg Dokumentów | e-Learning | Facebook

Konsulting

Zapewniamy wsparcie koncepcyjne i marketingowe przed realizacją projektu, jak i podczas prac. Pomagamy również w zaplanowaniu dalszego rozwoju projektu.

Platforma Edito CMS

Aktualności

BRW najlepszy w swojej kategorii

data: 27-01-2016
W tegorocznej edycji Webstarfestival serwis BRW.com.pl został uznany za najlepszy w kategorii „Dom i Ogród”. więcej

Wdrażamy portal dla PAP

data: 16-11-2015
Przebudowaliśmy portal informacyjny www.pap.pl, by zapewnić lepszy dostęp do publikowanych w nim informacji. więcej

Edito CMS: systemy B2B, systemy B2C

W dobie coraz powszechniejszego dostępu do informacji samo jej posiadanie nie stanowi o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Problemem jednak nadal pozostaje jej optymalne przetwarzanie i wykorzystanie. Rozwiązaniem tego problemu może być wdrażanie w organizacjach sprawniejszych, wyspecjalizowanych systemów B2B.

Edito B2B to zawansowany system sprzedażowy, w którym, dzięki integracji z systemami ERP partnerów, przeprowadzona może być obsługa całego procesu sprzedaży. Na bazie tej aplikacji tworzone są zarówno biznesowe rozbudowane systemy B2B, jak i dedykowane obsłudze klientów indywidualnych systemy B2C.

Bardzo często spotyka się systemy B2B budowane jako zestaw autonomicznych aplikacji wyspecjalizowane w obsłudze konkretnej dziedziny (CRM, ERP, MRP, CMS, itd.). Dobrze, jeśli między systemami może następować wymiana danych, jednak najczęściej brak jest takiego połączenia. Efektem jest znaczne rozproszenie danych, co z kolei utrudnia ich efektywne przetwarzanie i analizowanie. 

W celu ułatwienia i skrócenia czasu pracy nad danymi, oferujemy Państwu dedykowane aplikacje B2B wraz z usługą integracji z obecnie wykorzystywanymi przez Państwa systemami. 

W ramach integracji aplikacji i systemów funkcjonujących w organizacji znaleźć się mogą:

  • Integracja procesów biznesowych w ramach wdrażanego systemu informatycznego,
  • Integracja aplikacji pracujących na różnych platformach systemowych,
  • Integracja właściwości, funkcjonalności i zgromadzonej wiedzy zawartych w wielu aplikacjach,
  • Integracja zasobów wewnętrznych firmy z otoczeniem (internet, ekstranet, systemy ERP partnerów),
  • Integracja baz danych,

 

Platforma Edito CMS, dzięki wysokiej elastyczności, możliwości znacznego skalowania oraz modułowej budowie, stanowi podstawę dla realizowanych przez nas systemów B2B. Konieczność dostosowania się do indywidualnych potrzeb klienta oraz przeprowadzenia złożonych integracji sprawia, że jednym z ważniejszych etapów wdrożenia staję się etap analizy i planowania. 

Proces przygotowania i wdrożenia platformy B2B składa się z:

  • analizy przedwdrożeniowej, w ramach której określane są szczegółowe potrzeby i cele Klienta, a także oczekiwania i możliwości integracyjne jego Partnerów biznesowych,
  • projektowania funkcjonalnego aplikacji B2B, czyli przygotowania założeń do mechanizmów jakie znajdą się w systemie, wraz ze szczegółowym opisem ich funkcjonowania. Etap ten pozwala na wyeliminowanie ewentualnych błędów jakie mogą się pojawić w trakcie prac wdrożeniowych.
  • wdrożenia systemu B2B z uwzględnieniem indywidualnych wytycznych Klienta,
  • szkolenie pracowników w zakresie obsługi wdrożonego systemu,
  • dodatkowe konsultacje, analiza efektywności wdrożonego systemu B2B oraz bieżące wdrażanie rozwiązań podnoszących jego funkcjonalność.

 

Wybrane wdrożenia

 System B2B dla Arkus&Romet  System B2B dla Agrimpex  System B2B dla AD Polska  System B2B dla Śnieżka

 

Systemy B2B,B2C

CMS Edito
Ideo Sp. z o.o. | ideo-//-edito.pl
Warszawa, ul. Bukowińska 8/511, tel.: (022) 24 41 777 | Rzeszów, ul. Nad Przyrwą 13, tel.: (017) 860 21 86, fax.: (017) 86 111 71
CMS Powered by: Edito Realizacja: Ideo Polityka cookies